صفحه ۱۵۰۹

جسارت به چنان استاد فرزانه ای را بدهند؟

4 - نوشته اید که از اموال دفتر ایشان فقط وسائل تکثیر اعلامیه های ضد امام توقیف شدند. کاملا مشخص است که همه این لاطائلات برای توجیه عمل ناشایستی است که انجام داده اند و مورد تقبیح همه قرار گرفته اند وگرنه نه اطلاعیه ضد امام وجود داشته و نه اموال توقیف شده منحصر به وسائل تکثیر بوده است، بلکه وسائل مورد بحث 64 مورد از قبیل دوربین، جاروبرقی، مو تورسیکلت، منبع آب، ساعت دیواری، وضوخانه، پارچه و کاغذ سفید، لامپ چراغانی، ماشین اصلاح، گوشی تلفن، نوارهای سخنرانی شهید محمد منتظری و پاسپورت و دفترچه تلفن و عکسها و وسائل شخصی آن شهید بزرگوار که مقداری از آن هم ملک صغیر است، از جمله آنهاست که لیست کامل آن به پیوست ارسال می‎گردد. لازم به ذکر است که 15 مورد آن دو روز بعد عودت داده شد ولی 49 مورد دیگر آن که از جمله اموال آن شهید می‎باشد بدون هیچ مجوزی هنوز در دست مهاجمین است و اصولا توقیف در کار نبوده بلکه غارت شبانه و بدون ارائه حکم و تشکیل صورت جلسه انجام گرفته است و آن تعداد دستگاه غارت شده حتی برای تکثیر اوراق درسی و آثار علمی معظم له کافی نبود چه رسد به اینکه خدای ناکرده اعلامیه های مورد ادعای مقام آگاه هم تکثیر شود.

5 - نوشته اید که بیت آقای منتظری از مردم و بازار نجف آباد می‎خواهد که دست به اعتصاب و اعتراض بزنند که با پاسخ منفی مواجه می‎شوند.

این ادعا کذب محض بوده و قضیه کاملا برعکس است. خبرهای متواتر ی از نجف آباد می‎رسید که مردم قصد اعتصاب دارند که هم از طرف فقیه عالیقدر و هم از طرف دفتر معظم له و هم از طرف حضرت حجه الاسلام والمسلمین ایزدی نماینده ایشان در نجف آباد نهی می‎شوند و جلو این کار گرفته می‎شود. مردم شریف نجف آباد و نماینده محترم ایشان در مجلس شورای اسلامی شاهد این امر هستند و تحقیق آن بسیار آسان است، و چنانچه اندک تدبیر و درایتی در این مقام آگاه وجود داشت اینگونه سخنان بیهوده و تحریک کننده را ابراز نمی کرد.

در پایان این نکته را یادآور می‎شوم که با عنایت به شان سازمان تبلیغات اسلامی و خبرنامه با عنوان فرهنگی اجتماعی آن، آیا صحیح است که وسیله دروغ پراکنی دیگران شوید؟ آیا اشاعه کذب و تهمت و افتراء با فرهنگ اسلامی سازگار است ؟ حتما

ناوبری کتاب