صفحه ۱۵۰۴

پیوست شماره 229:

جوابیه دفتر معظم له به نوشته جات هفته نامه کیهان هوایی

بسمه تعالی

جریده کیهان هوائی

با سلام، ضمن ابراز تاسف و اعتراض به عدم درج تکذیبیه مورخ ‏72/1/4 اینجانب که خلاف نص قانون مطبوعات است، پیرو مطالب مندرج در صفحه 8 شماره 1205 مورخ ‏72/1/18 آن جریده طبق قانون مطبوعات تکذیبیه ذیل را در اولین شماره خود درج نمائید:

1 - مدعی شده اید که: "از سوی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی تایید شد که مصاحبه با شخص آقای منتظری به مدت حدود نیم ساعت و در منزل ایشان صورت گرفته و اسنادی مانند نوار مصاحبه و عکسهای مربوط به آن در آرشیو خبرگزاری موجود است ".

مطلب فوق کذب محض است. حضرت آیت الله العظمی منتظری مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی را نپذیرفتند و با اصرار آنها مصاحبه با اینجانب احمد منتظری فرزند ایشان انجام شد. نوار مصاحبه موجود است و به پیوست ارسال می‎شود گرچه ممکن است در جواب بنویسید که نوار در دفتر نشریه موجود بوده و نیاز به ارسال مجدد نبوده است ! شما در شماره 1024 مورخ ‏71/12/26 جریده خودتان نوشتید: "اگر چه آقای احمد منتظری متن کامل مصاحبه خود با خبرگزاری جمهوری اسلامی را برای کیهان هوائی ارسال داشته اند اما به دلیل موجود بودن آن در نشریه این کار لزومی نداشته " از آنجا که دروغگو کم حافظه است فراموش کرده اید که قبلا اقرار نموده بودید که مصاحبه خبرگزاری با اینجانب را در اختیار دارید. در انتهای همین مصاحبه که متن پیاده شده آن در اختیار بسیاری از جمله شما و تمامی مطبوعات کشور است ذکر شده که حضرت آیت الله العظمی منتظری حاضر به مصاحبه نشده اند و فقط خبرنگاران چند دقیقه ای با ایشان ملاقات داشتند و حتی ایشان اجازه ندادند عکسی گرفته شود. پس از این ملاقات خبرنگاران در جلسه درس ایشان (بحث اصول کافی) حاضر شدند و چند عکس از ایشان در جلسه درس

ناوبری کتاب