صفحه ۱۵۰۳

تلفن منطقه وسیعی از شهر قم و بکارگیری بیش از هزار نفر مامور رسمی اطلاعاتی و نظامی و انتظامی دارد؟

ثالثا: اگر حکم داشتند چرا برای توقیف وسائل و اموال دفتر با حضور مسئولین دفتر صورت جلسه تشکیل ندادند؟

رابعا: ورود رسمی با ارائه حکم و گرفتن کلید به سادگی میسر بود اما شکستن دربها و قفلها با لگد و دیلم و دلر با هجوم سازگار است. فقط اینقدر بدانید که تعداد چهار درب را طوری شکسته اند که آنها را با خود برده اند و تکه های آن در دفتر موجود است.

خامسا: قباحت تعرض به بیت مرجعیت در قم به حدی بوده است که تاکنون هیچیک از نهادهای قانونی مملکت مسئولیت آن را رسما به عهده نگرفته است.

خوشحالیم که بالاخره یکی از مطبوعات دولتی مسئول حوادث اخیر قم را معرفی کرد هرچند برای فارسی زبانان خارج از کشور. آیا شهروندان ایرانی برای شنیدن رخدادهای کشورشان نامحرمند؟

بار دیگر بر رسالت مطبوعات یعنی انعکاس صحیح اخبار تاکید می‎کنم و این توصیه خیرخواهانه را می‎نمایم که شایسته بود به جای برآشفته شدن و اشکال به این و آن، اشکال خود را برطرف می‎کردید.

آیینه چون نقش تو بنمود راست ____ خود شکن آیینه شکستن خطاست
‏72/1/4 - احمد منتظری

رونوشت: خبرگزاری جمهوری اسلامی و روزنامه ها ی کثیرالانتشار کشور

ناوبری کتاب