صفحه ۱۵۰۱

پیوست شماره 227:

جوابیه دفتر معظم له به نوشته جات هفته نامه کیهان هوایی

بسمه تعالی

جریده محترم کیهان هوائی

پس از سلام -در شماره 1022 مورخ 12 اسفند 1371 در صفحه 4 آن جریده مطالبی تحت عنوان "آقای منتظری: خبر دستگیری مرا غربیها و دشمنان انقلاب منتشر کرده اند" آمده است که سراسر کذب و خلاف واقع می‎باشد.

اولا مصاحبه خبرگزاری جمهوری اسلامی با حضرت آیت الله العظمی منتظری نبوده بلکه با اینجانب احمد منتظری فرزند ایشان بوده است؛ ثانیا در هیچیک از عبارات نقل شده از مصاحبه حتی یک جمله صحیح و مطابق با واقع یافت نمی شود، لذا خواهشمند است طبق قانون مطبوعات این تکذیب نامه را در اولین شماره و در همان صفحه و ستون عینا درج فرمائید.

جای بسی تاسف است که مصاحبه خبرگزاری رسمی کشور در هیچیک از جراید داخلی منتشر نمی شود و در جریده ای که مخاطب آن فارسی زبانان خارج از کشورند نیز اینگونه تحریف شده منعکس می‎گردد. ای کاش مطبوعات ما با انعکاس اخبار واقعی، قضاوت و تحلیل را به عهده مردم رشید و فهیم ایران می‎گذاشتند.

ضمنا متن کامل مصاحبه به پیوست ارسال می‎شود تا با چاپ آن رعایت عدل و انصاف و لااقل بی طرفی خود را ثابت نمائید. والسلام

‏71/12/13 - احمد منتظری

رونوشت به خبرگزاری جمهوری اسلامی و روزنامه ها ی کثیرالانتشار کشور

ناوبری کتاب