صفحه ۱۴۹۹

ناشایست خود دست زدند و شایعات بی اساسی را به صورت خبر نقل می‎کردند، این بود که لیست اموال و اثاثیه غارت شده را منتشر نمودیم که این نامه نیز به پیوست تقدیم می‎شود. لازم به تذکر است که هیچ یک از موارد مذکور در نامه فوق هنوز مسترد نگردیده است.

در اینجا لازم می‎دانم این اطمینان را بدهم که شایعات مذکور کاملا خلاف واقع و کذب محض است، البته آرشیو دفتر را نیز برده اند که طبعا از هر اعلامیه و اطلاعیه و بولتن ممکن است یک برگ در آن موجود باشد که این مساله با مساله ای که آقایان درست کرده اند تفاوت بسیار دارد.

حال جای این سئوال است که جنابعالی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی چه اقدامی برای جبران این بی عدالتی ها ی آشکار و چه تضمینی برای پیشگیری از اقدامات مشابه نموده اید؟ اطمینان دارم که جنابعالی از این گونه اقدامات ناشایست راضی نیستید اما آیا سکوت شما در برابر کسانی که می‎کوشند به هر قیمتی که شده فقیه عالیقدر را مخالف نظام و انقلاب جلوه دهند به صلاح جمهوری اسلامی است ؟ چنانچه در مقابل این اعمال ناشایست سکوت نمایید نقطه سیاهی بر تارک نظام جمهوری اسلامی می‎ماند که در قضاوت آیندگان تاثیری بس نامطلوب خواهد داشت.

آیا سزاوار است نسبت به یادگارهای شهید بزرگوار اسلام محمد منتظری این گونه برخورد شود و حتی وسایل شخصی ایشان از قبیل پاسپورت، کارت شناسایی، نوارهای سخنرانی و دست نوشته های او را به غارت ببرند؟ آیا احترام به خانواده شهدا به همین معنی است ؟

آیا در کجای دنیا به این صورت عمل می‎شود که کاری ناشایست با این ابعاد انجام شود و هیچکس حاضر نباشد مسئولیت آن را به عهده بگیرد، در حالی که در موقع ضبط اموال و اثاثیه دفتر و حسینیه شهدا نیروهای عمل کننده از یکدیگر سبقت می‎گرفتند.

اگر چنین حمله و غارتی در رژیم سابق به بیت یک مرجع تقلید انجام می‎شد جنابعالی چه کسی را مقصر می‎دانستید؟ مامورین یا مسئولین مملکتی را؟

و بالاخره وقتی فقیه عالیقدر با آن همه سوابقی که شما خود برآن واقفید حق دفاع از خود را نداشته باشد و انتقادات او تحمل نشود و رفتاری این گونه نسبت به ایشان و

ناوبری کتاب