صفحه ۱۴۹۴

گذاشته شده بود و همچنین سه روز پس از این عملیات از طرف یگان حفاظت سپاه قم اتومبیل مربوط به ایشان عودت داده شد که ایشان فرمودند به هیچ وجه اتومبیل دولتی قبول نخواهم کرد).

32 - چهار عدد درب چوبی آنقدر ناجور شکسته شده که شکسته شده آن را برده اند ولی تکه های آن موجود است، و همچنین دهها قفل درب و کمد را به گونه ای شکسته اند که به هیچ وجه قابل استفاده نمی باشد.

لیست وسائل مربوط به خانواده شهید محمد منتظری که هنوز عودت داده نشده است:

1 - حدود صد عدد نوار سخنرانی از شهید محمد منتظری

2 - تعدادی نوار مصاحبه های شخصیتها راجع به شهید محمد منتظری

3 - یک عدد نوار ویدئو از شهید محمد منتظری

4 - بیانیه ها و مصاحبه ها و... شهید محمد منتظری راجع به دولت موقت و...

5 - پاسپورت شهید محمد منتظری به اضافه دفترچه تلفن و یادداشتهای شخصی و...

6 - تعداد زیادی عکسهای مختلف حضرت امام (مربوط به قبل از انقلاب)

7 - تعداد زیادی عکسهای مختلف فقیه عالیقدر (مربوط به قبل از انقلاب)

8 - چند حلقه فیلم از حضرت امام در پاریس و نجف لیست اموال شخصی که هنوز عودت داده نشده است:

1 - یک عدد سکه بهار آزادی !!

2 - یک عدد ساعت رومیزی

3 - یک دستگاه تلفن بی سیم

4 - نوارهای دروس حوزه و متفرقه

5 - نوارهای سخنرانی و مصاحبه حضرت امام و فقیه عالیقدر (قبل از انقلاب)

6 - یک عدد ضبط صوت کوچک

7 - یک عدد ماشین اصلاح

8 - دفترچه شخصی تلفن

9 - دو عدد تابلو نقاشی

بجاست لیست مواردی که برده شده و عودت داده شده است نیز آورده شود تا بهتر به نحوه عمل آقایان واقف شوید:

ناوبری کتاب