صفحه ۱۴۹۰

خبرنگار: شکافی که بین جناح چپ است در حقیقت جناح چپ می‎خواهد یک بهره ای بگیرد و یا مسائل را می‎خواهد به سمت خاصی که مورد نظر است هدایت بکند.

جواب: من خبر ندارم ولی اگر این طور باشد که خیلی بد است یعنی مسئولین رده بالای نظام باید اشرافی داشته باشند که این کار انجام بشود یا نشود، و واقعا اگر خبر داشته باشند (من نمی دانم من یقین ندارم که خبر داشته باشند) خوب خیلی چیز بدی است اینجا بگیر و بزن و ببند و ببر بدون هیچ حساب و کتابی، و اگر هم خبر نداشته باشند باز چه بدتر، یعنی من الان هیچ نمی دانم که چه خبر است و بین جناحهای مختلف چی می‎گذرد اطلاعی ندارم.

خبرنگار: ایشان اصرار دارند همچنان درسشان را ادامه دهند؟

جواب: بله دقیقا همین طور است و در همین درس ایشان به مناسبت 22 بهمن صحبت کردند و شاید شش ماه یک بار اشاره ای می‎کنند به چیزهائی که احساس وظیفه می‎کنند، مواردی که مربوط به سیاست جهانی و یا مسائل داخلی مملکت باشد و واقعا اگر اینها تحمل می‎شد نشانه قدرت و عظمت نظام بود که نظام این قدر قوی است که هر نظر به فرض مخالفی را هم قبول می‎کند و با روی باز قبول می‎کند. نه این که بیاییم این قدر مخالفت کنیم با یک نظری که داده می‎شود و حساسیت نشان بدهیم و افراد را تحریک کنیم مثلا همین کاری که شد. ساعت 10 شب آمدند تا 3_2 بعد از نیمه شب نمی شود گفت که اینها بی اجازه آمدند، و همه از سپاه بود، از اطلاعات بود، از جاهای دیگر بودند، بالاخره ارگانهای این نظام بودند و این متاسفانه نشانه این است که ما هیچ تحمل نظر مخالف را نداریم و اگر آن جور می‎شد خیلی بهتر بود که ما این قدر حکومتمان قوی است، نظاممان قوی است که هر نظر مخالفی که باشد با کمال میل می‎پذیریم، و یک چنین برخوردی را، می‎بینید در روزنامه ها هر مخالفتی که با ایشان باشد با آب و تاب می‎نویسند و آزاد آزاد هستند درحالی که اینها جواب دارد. یک شهروند معمولی جمهوری اسلامی هم حق دارد از خودش دفاع کند یک وقتی که یک تهمتی به او می‎زنند بیاید جواب بدهد، و ایشان این شخصیتی که حق بزرگی به این نظام دارند و الان هم موید هستند در همین پیامشان دقیقا هست که از اصل

ناوبری کتاب