صفحه ۱۴۸۸

هاشمی و باند مهدی هاشمی اینها را به اصطلاح احیا بکنند و یا اینکه بیایند دو باره در ذهنها مطرح بکنند به هر شکلی که هنوز عوامل این چنین و یا از منافقین و اینها به بیت آقا یا دفتر ایشان رفت و آمد دارند و این را خود شما به چه شکل می‎دانید؟

جواب: اصلا باندی نیست که حالا بخواهد اینجا رفت و آمدی داشته باشد. برادر مهدی هاشمی که داماد ایشان است با این حال شاید حدود سه سال است که پایش را در دفتر نگذاشته است و هیچ رفت و آمدی ندارد چه رسد به غریبه ها، این باند مهدی هاشمی کلا یک لولویی است که درست کردند، مهدی هاشمی خودش سال 66 اعدام شده و رفته است چند وقت یک بار مثل سریال تکراری می‎آورند مهدی هاشمی را که یادش زنده باشد ولی واقعیتی ندارد. عرض می‎کنم برادرش داماد ایشان است رفت و آمد ندارد وای به حال کسانی که غریبه اند.

خبرنگار: عرض کنم محور تبلیغاتی است که رسانه های بیگانه دارند مطرح می‎کنند و الاما که ارادتمان به حضرتعالی و حضرت آقا هست. باز من این موارد را مطرح می‎کنم و بیشتر روی اینها می‎خواهم نظرتان را بدانم، بپرسم که آیا ایشان نظر خاصی روی تحولات فرهنگی جامعه دارند؟ ببینید یک سری گشایش یا یک سری رفع محذورهائی یا یک دیدهائی روی مسائل فرهنگی کشور هست مثلا همین ویدئو کلوپها و آزاد کردن همین ویدئو یا یک مقدار اجازه دادن به نشر بعضی کتب و نشریات که ضاله هم نیستند برای گشایش فرهنگی است، نظر خاصی ایشان دارند؟

جواب: راجع به این موارد صحبت نشده ولی کلا ایشان نسبت به آزادی مطبوعات شدیدا معتقدند همه آزاد باشند نظرات مخالف گفته بشود، جوابی اگر هست باز داده بشود تا باعث پیشرفت بشود، و اگر بنا باشد هیچ کس چیزی نگوید و یک تعداد بخصوص بگویند این درجا زدن است و پیشرفتی حاصل نمی شود. پیشرفت آن وقتی است که نظرات مخالف گفته بشود آن وقت خود بخود جواب داده می‎شود، باز دو باره جواب آن جوابها داده می‎شود و دائما درحال پیشرفت باشد، و کلا معتقد به آزادی عقیده و آزادی مطبوعات و آزادی نشر کتاب هستند.

ناوبری کتاب