صفحه ۱۴۸۷

زیادی پول بود برای شهریه طلاب آماده شده بود، یک مقدار پول نماز و روزه های استیجاری و چیزهای دیگر، کتاب، کامپیوتر، جاروبرقی، چیزهائی که هیچ ربطی نه به سیاست دارد و نه به هیچ چیز دیگر خیلی از اموال شخصی بود، خیلی مربوط به دفتر بود بدون هیچ صورت جلسه ای بردند و حسینیه را که مرکز درس ایشان بود و همیشه روضه اینجا برگزار می‎شد پلمب کردند که به همین صورت هست که امیدواریم زودتر آزاد بشود که درست نیست حسینیه در این موقعیت پلمب باشد. ما ویدئوکلوپ درست می‎کنیم برای جوانان و یک تبلیغ هم می‎کنیم حالا در حسینیه را ببندیم صورت درستی به نظر نمی رسد، و اینها بدون تنظیم هیچ صورت جلسه ای اینها را برداشتند بردند و یک مقداری از آنها را پس دادند ظرف دیروز و امروز، مثلا این آب سردکن که بیرون دیدید در پیاده رو این را نصف شب آمدند گذاشته و رفته اند چون تحویل نگرفته بودند که حالا بخواهند تحویل بدهند همین طور گذاشته و رفته اند، کامپیوتر هست و چیزهای دیگر که هنوز پیش آنهاست، بیشتر آنچه که برده اند هنوز نیاورده اند ولی یک مقدار از کاغذهای سفید بود برده اند و امروز آورده اند، این چیزهائی که اصلا به نظر نمی رسد به چه علتی برده اند.

خبرنگار: صحبت از این است که ایشان را ملزم به تغییر منزل کرده اند.

جواب: نخیر هیچ نبوده.

خبرنگار: ما در منزل قدیمی شان خدمت شما رسیدیم همین طور است ؟

جواب: اینجا محل ملاقاتهای ایشان است و آن شب هم به منزل ایشان هیچ کاری نداشتند.

خبرنگار: الان وضعیت مزاجی آقا چطور است ؟

جواب: الحمدلله خوب است. همان شب هم من تا دیدم مشغولند و خیلی سرو صداهای زیادی می‎آمد من رفتم خدمت ایشان گفتم نکند از نظر روحی ناراحت بشوند دیدم نه الحمدلله عین خیالشان نیست و مشغول نوشتن درس بودند.

خبرنگار: صحبت از منافقین کردید من حالا جسارتا عرض می‎کنم باز یکی از محورهای تبلیغاتی که روی این قضیه دارد صورت می‎گیرد اینکه قضیه مهدی

ناوبری کتاب