صفحه ۱۴۸۶

است، این قضیه تا چه حدی صحت دارد؟

جواب: اینجا روز شنبه که درس ایشان بود متاسفانه باز یک مقداری کسانی که یا طلبه های مبتدی بودند یا اصلا طلبه نبودند آمدند سر درس نشستند حدود 100 نفر بودند که مشخص شد که اینها می‎خواهند درس را بهم بزنند و اغتشاش کنند، این بود که من خودم شخصا از ایشان اجازه گرفتم که چنین جوی است ممکن است زد و خورد شود، ایشان گفت مصلحت است که درس تعطیل بشود تا جلوگیری از زد و خورد بشود. من خودم شخصا اعلام کردم که تا بعد از ماه مبارک رمضان درس ایشان تعطیل است،بعد به دنبال این یکی از آنهائی که آمده بود درس را بهم بزند شروع به صحبت کرد و خیلی تهمتهای زیاد که حتی ایشان که می‎گویند بچه های انقلاب در زندانند منظورشان مجاهدین خلق و منافقین است، یک چنین تهمت بزرگی، با این حال شاگردان سکوت کردند تا صحبتش را کرد. بعد یکی از شاگردها گفت ما هم حرف داریم، تا آمد صحبت کند گفتند بزنیدش بزنیدش، شروع کردند به زد و خورد چند نفر اینجا دستگیر شدند حدود 5 نفر دستگیر شدند که آخرینش امروز ظهر آزاد شد و مجروح کسی نداشتیم و کشته هم نداشتیم.

خبرنگار: از منسوبین خود آقا؟

جواب: نوه ایشان بود که امروز ظهر آزاد شد.

خبرنگار: باز صحبت از این بود که ریخته اند منزل آقا را قفل کرده اند عرض بکنم یا حصری یا محذوری برای ایشان فراهم شد یا نامه ها و بولتن هائی را که در دفتر بوده برده اند.

جواب: بله این چیزی که من داشتم عرض می‎کردم شاید دنبالش خدمتتان عرض می‎کردم که صحبت قطع شد. شب یکشنبه آمدند با اینکه کلید داشتیم و آماده بودیم که هر وقت گفتند کلید به آنها بدهیم همان طور درب را شکسته بودند و رفته بودند بدون هیچ صورت جلسه ای. من قبل از انقلاب یادم هست که بالاخره می‎آمدند خانه و بازرسی می‎کردند با حضور صاحب خانه می‎آمدند می‎گفتند این کتابها چند جلد کتاب، چقدر پول، چقدر اسناد، صورت جلسه می‎کردند و از طرف امضا می‎گرفتند. اینجا بدون اینکه ما حضور داشته باشیم و صورت جلسه ای تنظیم بشود یک مقدار

ناوبری کتاب