صفحه ۱۴۸۵

روی مسائلی است که جنبه اقتصادی دارد یعنی آن چیزی که دولت در زمینه اقتصادی دارد پیش می‎برد این چیزیست که بیرون از کشور زیاد روی این قضیه دارد صحبت می‎شود. یکی هم مساله رشدی را مطرح می‎کنند، و اینکه خود آقا و یا بیت ایشان چه نظری راجع به مسائل اقتصادی مملکت دارند، سیاستهائی که دولت در زمینه اقتصادی پیش گرفته.

جواب: نظر خاصی ندارند یعنی من نشنیده ام از ایشان که بر فرض بر یک نرخی شدن ارز ایشان نظر داشته باشند چون نظری از ایشان کسی نخواسته که بخواهند نظر بدهند، یعنی واقعا اطلاعی ندارم و من شخصا با ایشان صحبتی نداشته ام.

خبرنگار: صحبت دیگری که رویش خبرگزاریها کار کرده اند این بدین معنی است که حضرت آقا مخالف این نظر کلی حضرت امام هستند که رشدی را مرتد دانسته اند به خاطر بی احترامی که به ساحت رسول الله شده.

جواب: نه خیر هیچ مخالفتی نبوده از همان وقت من یادم هست که دقیقا نظرشان منطبق است.

خبرنگار: گفته ای را از قول ایشان نقل کرده اند من این رانشنیده ام یعنی ایشان آقایان را غاصب حکومت خوانده اند و خودشان را دایه حکومت، این چیزی است که خبرگزاریها رویش زیاد کار کرده اند.

جواب: ایشان در تایید اینکه من دلم برای انقلاب می‎سوزد این را گفته اند که من مثل مادر انقلاب هستم چون بیشتر از همه زحمت کشیده ام، اتفاقا من یادم هست حدود یک سال پیش ایشان به چند نفر از مدرسین حوزه علمیه قم گفتند که ما اینجا می‎خواهیم طلبگی مان را بکنیم آقایان هم حکومتشان را بکنند ما کاری به آنها نداریم، ایشان می‎گفت من از اول گفته بودم که من مقام نمی خواهم و حالا هم می‎گویم. هر کس اندک شناختی از ایشان داشته باشد می‎داند که ایشان هیچ وقت دنبال ریاست و قدرت و این چیزها نبوده است.

خبرنگار: در گزارشاتی که بوده عده ای از منسوبین آقا و یا نزدیکان بیت ایشان را دستگیر کرده اند و حتی صحبت از مجروح شدن و حتی کشته شدن عده ای

ناوبری کتاب