صفحه ۱۴۸۳

طرفدار حضرت آقا بودند برایشان مشکلی یا محذوری پیش آمد؟

جواب: من اطمینان دارم به این خاطر است و از طرفداران علنی ایشان بوده اند یعنی خیلی ها طرفدارند و مخفی می‎کنند حالا به چه علت شاید دنبال این هستند که می‎خواهند زندگیشان را هم بکنند، ولی اینها علنی هستند یعنی آخرین جلسه ای که 25 رجب که شهادت امام کاظم (ع) بود یک روضه ای در منزل همین داود کریمی بود که علنا تبلیغ از آقای منتظری می‎کردند، صحبت ایشان را پشت بلندگو گذاشته بودند صحبتی که بعد از درس کرده بودند و خیلی علنی حمایت می‎کردند، به این صورت هست که آن وقت اینها یک تهمتی هم به ایشان زده بودند که اینها می‎خواهند مبارزه مسلحانه با نظام بکنند، وقتی که آقای داود کریمی آزاد بود در بولتن سازمان تبلیغات نوشته بودند که گروهی از طرفداران آیت الله منتظری معتقد به مبارزه مسلحانه با نظام هستند که خود آقای داود کریمی می‎گفت رفتم پیش آقای محمدی عراقی در سازمان تبلیغات چون قبلا در سپاه با هم آشنا بودیم و گفتم این چی است که نوشته اید اینکه دروغ است، گفت ایشان هم خیلی ناراحت شد و گفت بله ما تکذیب می‎کنیم، بعد از چند وقت آقای داود کریمی را دستگیر کردند یعنی دقیقا مشخص بود که این تهمت است کسی که خودش آزاد است و می‎رود و می‎گوید چرا این دروغ را نوشته اید نمی شود چنین کسی بخواهد مبارزه مسلحانه بکند.

خبرنگار: در صحبتی که اخیرا ایشان داشتند و همین طور فرمایش جنابعالی همه اش اعتقاد ایشان به خود نظام است، آنچه که جزء است و شما می‎گوئید به خاطر تبلیغش طرفدار آقا را دستگیر کردند که حالا محذوری پیش آمده آن موارد چه هست، یعنی چه چیزی است که به قول خود شما تحملش نکردند یا تحملش مشکل بود؟

جواب: کلا یک حالتی توی مملکت است که جنابعالی هم می‎دانید مثل اینکه اسم بردن از آیت الله منتظری، طرفداری، صحبت کردن و تقلید از ایشان قاچاقی باشد. یک چنین جوی درست شده حالا کی درست کرده نمی دانم ولی یک چنین جوی موجود است که ملموس هست، این آقایان مخالف یک چنین چیزی هستند می‎گویند نه چرا این جو درست شده، این جو کاذب است ما نباید تسلیم یک چنین

ناوبری کتاب