صفحه ۱۴۸۲

می‎گویند که آنها اشتباه کردند که ساکت بودند و انتقاد را باید گفت چون النصیحه لائمه المسلمین واجب است که انسان نظر اصلاحی خودش را برای امام مسلمین مطرح کند، کل صحبت در تایید نظام بوده است و اینکه نظام را همه قبول دارند و ممکن است به اشخاص کسی ایراد داشته باشد و راهپیمائی بکنید به معنای تایید کل نظام و کل انقلاب. صحبت ایشان هم نوارش و هم پیاده شده اش هست در اختیارتان قرار گرفته یا خواستید خدمتتان می‎دهیم و همه قضیه این بوده، و این مساله هم که فرمودید در دنیا اخباری منتشر شده که ایشان ضد نظام است و چی شده دستگیر شده اند یا... فکر می‎کنم یک مقدار زیادی یا شاید همه اش بد عمل کردن بعضی باشد که یک چنین صحبتی را تحمل نکنند و بیایند و بچه ه را راه بیندازند بگویند بروید آنجا شعار بدهید و چکار بکنید و حتی درس را تعطیل بکنید و عملا بفهمانیم که ما اصلا طاقت شنیدن یک چنین انتقادات سازنده را هم نداریم. همین شعار انقلاب که از اول بود: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، واقعا اگر کسی مثل ایشان که این همه برای انقلاب زحمت کشیده این قدر آزاد نباشد که بیاید نظرات خودش را سر درس مطرح کند پس آزادی چی هست ؟

خبرنگار: پس روی این موضوع کار کنیم که دید ایشان نسبت به مسائل چی هست، آیا ایشان روی چه جنبه ای از مسائل انتقاد و یا نظر خاصی دارند، توی صحبت اخیرشان تا آنجا که من شنیده ام چیزی را باز نکردند.

جواب: یک مقدارش در باره زندانیان سیاسی است که بیایید به مردم راست بگوئید چرا ما می‎گوئیم زندانی سیاسی نداریم، که ایشان اشاره کردند به بچه هائی که قبل از انقلاب و در انقلاب سهیم بودند و زحمت کشیدند و حالا زندان هستند که نمونه اش آقای داود کریمی که قبل از انقلاب زندان بود و شکنجه دیده بود و بعد از انقلاب فرمانده سپاه تهران و فرمانده سپاه منطقه 10 بود، آقای محسنی فرمانده لشگر بود اینها به طرفداری از آقای منتظری الان در زندان هستند. خب با این حال ما بگوئیم زندانی سیاسی نداریم. ایشان انتقادشان این است که چرا به مردم راست نمی گوئید مردم این قدر می‎فهمند که اینها سیاسی اند.

خبرنگار: مواردی که شما افرادی را نام بردید می‎گوئید فقط به خاطر اینکه

ناوبری کتاب