صفحه ۱۴۸۱

پیوست شماره 224:

متن مصاحبه خبرگزاری جمهوری اسلامی با آقای احمد منتظری فرزند معظم له راجع به هجوم شبانه به بیت فقیه عالیقدر، مورخه ‏71/11/28

خبرنگار: این روزها بخصوص خارج از کشور صحبتهای زیادی هست راجع به وضعیت بیت ایشان، وضعیت خود ایشان و صحبت از دستگیری ایشان و احتمالا دستگیری بستگان ایشان و حتی از علماء نزدیک به بیت، محبت بفرمائید ضمن اینکه خودتان را معرفی می‎کنید بفرمائید این قضایا تا چه مقدار حقیقت دارد. مطلبی را که مطرح می‎کنند این است که حاج آقا با اصل نظام و اصل انقلاب مخالف است شما روی این هم صحبت کنید، خیلی تاکید دارند که ایشان با اصل نظام و اصل انقلاب مخالفند.

جواب: بسم الله الرحمن الرحیم، کل صحبت در همین رابطه که ایشان فرمودند پیش آمده است یعنی ایشان صحبت کرده اند که در راهپیمائی 22 بهمن حتما شرکت کنید و مردم از انقلاب زده نشده اند و این به معنی تایید کل نظام است. بعد بقیه صحبت به تبع این پیش آمده است یعنی اصل مطلب این بوده که مردم طرفدار کل نظامند، طرفدار انقلاب هستند، بعد گفتند که بله من هم یک انتقاداتی را که خدمت حضرت امام می‎گفتم دقیقا در همین رابطه بوده است دلم برای انقلاب می‎سوخته و می‎خواستم انقلاب آبرومند بماند و تا صد سال دیگر در مورد انقلاب قضاوت خوبی بکنند، و گفتند انتقاداتی را که من می‎کردم در همین رابطه بوده است و اگر کسانی انتقاد نمی کردند و علیرغم اینکه انتقاد داشتند ساکت می‎ماندند آنها اشتباه کرده اند. بعد مثال هم که می‎زنند می‎گویند که آیت الله مشکینی آمده بودند پیش من و کلی انتقاد داشتند و می‎گفتند یک جوری به حضرت امام بگوئید که من گفتم خود شما بگوئید، ایشان هم گفتند شما بگوئید بهتر است؛ که من نامه پنج صفحه ای انتقادی که داشتم نظراتی را که صرفا نوشته بودم برای حضرت امام آن را برای ایشان خواندم ایشان خیلی خوشحال شدند و گفتند الحمدلله که حرفهای ما را شما زده اید. یعنی انتقاداتی بود که همه داشتند منتهی شهامت ایشان بوده که مطرح می‎کرده است و دیگران ساکت بوده اند. و ایشان در همان صحبتشان

ناوبری کتاب