صفحه ۱۴۷۶

ولی چه باید کرد درحالی که اینجانب و سایر آقایانی که مورد هتک واقع می‎شوند حتی المقدور در برابر حقوق از دست رفته خود صبر و سکوت را پیشه خود ساخته ایم. آقای حسینیان که رهبری این تهاجم را به عهده گرفته آزادانه دروغهای خود را منتشر و به جرائد کشور تحمیل می‎کند و مسئولین جرائد تهدید می‎شوند که اگر این موضوع را بنویسند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. بناچار اینجانب اجمال واقعه را در این صفحات نوشتم تا اگر روزی نسیم آزادی وزیدن گرفت و جو اختناق شکسته شد و جرائد کشور از بند سانسور آزاد شدند بتوانند نگارش اینجانب را به ضمیمه گزارشهائی که از ناحیه سایر دلسوزان مطلع از تخلفات و اقدامات مرموزانه دشمنان تنظیم شده برای آگاهی برادران و خواهران مسلمان منتشر نمایند.

الی الله تعالی نشکو بثنا و حزننا و منه نستمد فی جمیع امورنا و السلام علی جمیع اخواننا و رحمه الله و برکاته.

‏1372/2/10 - قم - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب