صفحه ۱۴۶۰

اسیر صهیونیستهاست، بوش هم برای اینکه می‎خواهد دوره بعد انتخاب بشود به اینها آوانس می‎دهد، مسلمانها هم خوابند و یا اینکه ترسو و ضعیف و سران هم نوعا خود فروخته اند.

قال رسول الله (ص): صنفان من امتی اذا صلحا صلحت امتی و اذا فسدا فسدت امتی: الفقهاء و الامراء. امراء خائن خودفروخته و فقهای ثناگوی دربار آنها، این دو تیپ اند که اسلام را می‎فروشند مسلمین را می‎فروشند، و مسلمانها یا عاجزند یا ضعیفند، خیلی ها هم نادانند متاسفانه نگذاشته اند در مسلمانها رشد پیدا بشود، دلشان را خوش کردند که به ظواهر اسلام عمل می‎کنیم. وقتی که انگلیسها عراق را گرفته بودند یک نفر اذان می‎گفت، آن رئیس انگلیسها پرسید این چه چیزی می‎گوید؟ گفتند اذان می‎گوید، گفت به سیاست دولت بریتانیا لطمه ای که نمی زند، گفتند خیر، گفت بگوید تا حنجره اش پاره شود. به ظواهر کار ندارند، آنها می‎خواهند قدرت دستشان باشد ذخائر و معادن دستشان باشد، ما هم فقیر و بدبخت و توسری خور و نوکر آنها باشیم.

علی ای حال امروز روزیست که دارند اسلام و قدس و حیثیت مسلمین و حیثیت اسلام را به صهیونیستها می‎فروشند، و اگر کاری از ما نمی آید و صدای ما به جائی نمی رسد اقلا به صورت تعطیل درسمان و به راه افتادن بالاخره آخی بگوئیم. بنابر این همان طوری که اطلاع دارید علمای لبنان هم امروز را عزای عمومی اعلام کردند و قاعده اش این است که همه عزای عمومی اعلام کنند، و ما چون راه دیگری نداریم امروز مباحثه مان تعطیل باشد به خاطر همین که این ناراحتی خودمان را از این کنفرانس بدین وسیله بفهمانیم.

خداوند ان شاء الله شر کفار و اجانب و صهیونیستها را از سر کشورهای اسلامی برطرف بکند و یک بیداری و آگاهی به مسلمین عنایت فرماید.

خداوند یک جو غیرت به سرانی که خودشان را بر کشورها مسلط کرده اند عنایت بکند.

خداوند ان شاءالله به همه شما توفیق بدهد که بتوانید به اسلام و مسلمین خدمت کنید.

والسلام علیکم جمیعا و رحمه الله و برکاته

ناوبری کتاب