صفحه ۱۴۵۹

اشعری نماینده عمر در کوفه بود، یک کافر نصرانی برای خودش استخدام کرد، وقتی که خبر به خلیفه دوم رسید گفت که این کاتب نصرانی را عزلش کن و یک نفر مسلمان استخدام کن، بعد ابو موسی برای خلیفه نوشت که نمی دانی این چه آدم خوبی است "من غنائه و خیره و خبرته " نمی دانی چقدر آدم خبره ایست، غنای نفس دارد و آدم خوبی است، بعد خلیفه در جوابش نوشت: کسانی که خداوند تبارک و تعالی نخواسته است بر مسلمانها مسلط باشند آورده ای مسلط کرده ای ؟! امین مسلمانها قرار داده ای ؟! کاتب مسلمین قرار داده ای ؟! ما نباید به اینها قدرت بدهیم، ما نباید اینها را بر مسلمین مسلط کنیم. باز ابو موسی نوشت خلاصه اش بهتر از این نداریم و اینکه "ان البلد لایصلح الابه " کشور اصلا اداره نمی شود الابه این نصرانی، عمر در جوابش نوشت که "مات النصرانی والسلام ".

اینها کاش غیرت عمر را داشتند، اینها که قرآن یک میلیون یک میلیون چاپ می‎کنند، به کشورها می‎فرستند و به مسلمانها می‎دهند مگر قرآن شریف نفرموده: "یا ایها الذین امنوا لاتتخذوا الیهود و النصاری اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم منکم فانه منهم ان الله لایهدی القوم الظالمین فتری الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشی ان تصیبنا دائره " می‎ترسیم حکومتمان را بگیرند دست توسل به آمریکا و صهیونیستها دراز می‎کنیم. پس قرآن برای چی چاپ می‎کنید؟

امروز روزیست که ساکت نشستن گناه است، و بیش از همه حوزه علمیه، علما و مراجع، بزرگان بایست صدایشان را بلند کنند، بایست سر و صدا راه بیندازند. آیا ما ساکت بنشینیم و بحث کنیم که مثلا استصحاب کلی قسم ثالث و یا نماز استیجاری چه جوری است و اینها هر بلائی می‎خواهند در کنفرانس مادرید به سر مسلمانها بیاورند؟ شما یقین هم داشته باشید از این کنفرانس چیزی نصیب مسلمانها نمی شود، فقط اسرائیل ممکن است دروغی یک وعده هائی بدهد که مثلا تا پنج سال چنین و چنان می‎کنیم، از آن سیاستها که کیسینجر داشت و کلاه سر همه می‎گذاشت.

اسرائیل الان می‎گوید که یک وجب عقب نشینی نمی کنم. دشمن که خودش صریح اللهجه است کسانی که می‎روند می‎خواهند اسرائیل را به رسمیت بشناسند در راس همه آنها آمریکاست شوروی را هم به بازی گرفته است.

آنچه به منافع صهیونیسم و آمریکا لطمه می‎زند اسلام است، خود دولت آمریکا هم

ناوبری کتاب