صفحه ۱۴۵۸

آمریکا این است که می‎خواهد در این منطقه قدرتی پا نگیرد، این منطقه ایست که خداوند تبارک و تعالی ذخائری از نظر معادن از نظر هوش قرار داده است، هوش انسانی، استعداد انسانی ممتاز است در منطقه خاورمیانه. منطقه خاورمیانه یک جو به آمریکا و اروپا نیاز ندارد و آمریکا و اروپا هستند که به این منطقه نیاز دارند، اگر غیرت داشتند فقط یک ماه همین نفت و گاز این منطقه را به روی صنعت غرب می‎بستند همه آنها فلج می‎شدند، چه اروپایش چه ژاپنش چه آمریکایش،اینها همه نیاز دارند به این منطقه و اینها هیچ نیاز ندارند، اما متاسفانه یک میلیارد مسلمان در دنیا زمامدارانشان نوعا افراد خائن و خود فروخته اند، با اینکه همه چیز در اختیارشان هست برای اینکه اعتماد به ملتشان ندارند و ملت هم آنها را به خیانت شناخته اند، اینها برای اینکه خودشان را نگاه دارند به آمریکا و غرب متوسل شدند مثل دولت پوشالی کویت که آمریکا را دعوت به منطقه کرد. الان هم با آمریکا پیمان نظامی منعقد کرده، پایگاه به آمریکا داده است، بحرین هم همین طور پایگاه به آمریکا داده، رسما آمریکا را بر این منطقه مسلط کردند، اسرائیل هم سگ زنجیری آمریکاست در این منطقه.

شما ببینید، آمریکا در کشورهای اسلامی اگر از نظر صنایع نظامی پیشرفتی حاصل بشود چه در پاکستان و چه در عراق اینها را کنترل می‎کنند، ما طرفدار صدام نیستیم اما عراق یک صنایع نظامی پیشرفته ای داشت، در پاکستان هم یک کارهائی دارند می‎کنند رسما دارند تمام اینها را کنترل می‎کنند اما اسرائیل کنترل نمی شود، اسرائیل بمب اتمی، هیدروژنی هم بسازد اشکال ندارد برای اینکه پایگاه آمریکاست، باید آن قدرت باشد و مسلمانها قدرت نداشته باشند تا همه ذخائر و امکاناتشان برود خارج، آنها هم که به صورت دلار می‎رود در بانکهای خارج در اختیار بانک جهانی و در اختیار آمریکا و اینهاست. ده میلیارد ده میلیارد دلار به اسرائیل می‎دهد یک لقمه هم گاهی اوقات پیش اینها می‎اندازد اما عمده اش در اختیار آنهاست.

خداوند تبارک و تعالی نعمت را بر مسلمانها تمام کرده اما سران چون خائنند متاسفانه غیرت از مردم گرفته شده است. "و انما الناس مع الملوک و الدنیا الامن عصم الله ". امیرالمومنین (ع) می‎فرماید: نوعا همه مردم با قدرتها هستند می‎خواهند کاسبی کنند، نان بخورند و غیرت اسلامیشان از میان رفته است. ای کاش یک جو غیرت خلیفه دوم در این مسلمانها که خود را پیرو او می‎دانند وجود داشت. ابوموسی

ناوبری کتاب