صفحه ۱۴۵۷

پیوست شماره 221:

بیانات معظم له به مناسبت کنفرانس صلح مادرید،

در پایان درس خارج فقه مورخه ‏1370/8/8
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم

داستان ما متاسفانه بی شباهت نیست به داستان طلاب مسیحی، که در اسلامبول در وقتی که مسلمین شهر اسلامبول را گرفتند وارد مدرسه مسیحی ها شدند دیدند طلاب مسیحی بحث می‎کنند که آیا ناسوت حضرت مسیح را به صلیب کشیدند یا لاهوت حضرت مسیح را، در حالی که پایتختشان و مرکزشان و آبرو و حیثیتشان داشت می‎رفت آنها سرگرم این جور بحثها بودند.

متاسفانه داستان ما بی شباهت نیست به آنها، امروز که روز هشتم آبان است روز کنفرانس به اصطلاح مادرید، آنجا دارند اسلام و حیثیت اسلام و قدس را همه را می‎فروشند به صهیونیستها و ما متاسفانه سرگرم یک مسائل فرعی جزئی هستیم، امروز روز کوچکی نیست امروز واقعا بایستی روز قیام مسلمانها باشد امروز باید مسلمانها عزا بگیرند، مسلمانها یک میلیارد هستند، چند تا از سران خود فروخته دارند با حیثیت اسلام و مسلمین بازی می‎کنند. تا حالا اسرائیل هر چه زور خواسته گفته است، حالا رسما می‎خواهند مشروعیتش بدهند به اسم کنفرانس صلح، اسرائیل یک وجب هم از اراضی عقب نمی نشیند، بلکه طلبکار هم هست، همین اخیرا سفیر اسرائیل در آمریکا گفته که فقط بیست درصد(20%) اراضی موعود دست ماست، هشتاد درصد(80%) آن هنوز دست اعراب است، اینها همان برنامه از نیل تا فرات را دارند، آن وقت این خوش باوری است که یک کسی خیال بکند واقعا می‎خواهند صلح ایجاد بکنند، فقط هدف در این کنفرانس مشروعیت دادن به اسرائیل است که اعراب هم مشروعیت اسرائیل را به رسمیت بشناسند.

این دولت خبیثه اسرائیل یک شجره خبیثه ای بود که انگلستان در این منطقه کشت کرد، آن هم با همکاری سران خود فروخته، همانها امضا کردند، عبدالعزیز امضا کرد دیگران امضا کردند وجود دولت اسرائیل را، و آمریکا بهره اش را می‎برد، و هدف

ناوبری کتاب