صفحه ۱۴۴۶

9 و 10 توی تلفنخانه باشید افراد یک وقت می‎خواهند خبر بدهند، خبر بگیرند و بعد تلفنها را هم به من وصل بکنید!! کی من تلفن برمی دارم ؟ کی تلفن به من وصل شده ؟ تلفن که در اختیار خود برادران اطلاعات هم هست، گوش که می‎دهند. این چه جور گزارش است ؟ آن وقت بعد هم دنبالش گفته است، بله معلوم می‎شود فلانی هنوز می‎خواهد از منافقین و از کی ها و... خط بگیرد و خط بدهد و خبر بگیرد. خوب آیا این غیر از این است که بخواهند فتنه درست بکنند بین ما و مسئولین محترم کشور! من نمی گویم مسئولین اطلاعات اطلاعاتشان را ندهند، ولی صحیح اطلاع بدهید. کی من گفتم خبر بدهند و خبر بگیریم ؟ ما کی اسم خبر آوردیم ؟ کی من تلفن را برمی دارم خبر بشنوم و گوش بدهم ؟ آخر اینها درست نیست. اگر هم این جور چیزها توی دنیا رسیدگی نشود در قیامت رسیدگی می‎شود، مواظب باشید حرف زدنهایتان، نوشته هایتان روی اساس باشد. بله واقعا آدم تعجب می‎کند. گفتم اصل اینها مسائل جزئی است. یک آقای محترم از بزرگان حوزه دیشب به من می‎گفت که آقای هادی خامنه ای رفته است نجف آباد و نجف آبادیها را تحریک کرده و فرستاده بیایند پیش فلانی، که فلانی صحبت بکند راجع به استقراض، اصلا آقای سید هادی خامنه ای با نجف آباد مربوطه ؟ آخر این چه جور چیزهایی است که قاطی هم می‎کنند برای اینکه فتنه درست بشود. در عین حال اینکه در اطلاعات توی همه ارگانها بچه های خوب هستند بچه های مخلص هستند شکی نیست،اما انسان نمی داند یک وقت می‎بینی در هر جایی ممکن است یک آدمی باشد یک عوضی،یک موسسه،یک تشکیلات، یک کارخانه اگر صدتا چرخ داشته باشد یک چرخ عوضی تویش باشد همه را فلج می‎کند. توی حوزه هم همین طوره. توی همه تشکیلاتها همین طوره؛ بنابر این گزارشها روی حساب باشد، فتنه درست نشود. من را می‎شود بگوئی که مخالف ولایت فقیهم ؟ ما در کتاب ولایت فقیهمان نقل کردیم در البدرالزاهر ما هم هست، از مرحوم آیت الله العظمی آقای بروجردی که ایشان فرموده اند ولایت فقیه و حکومت اسلامی از ضروریات اسلام است، اصل حکومت اسلامی از ضروریات اسلام است، این معنایش این است یعنی اگر کسی منکر بشود کافر است. آن وقت من مخالف ولایت فقیه هستم ؟ من مخالف نظام اسلامیم ؟ نظام اسلامی که این همه من برایش جان کنده ام، زندان رفتم، فرزندم، نوه ام برایش شهید شده اند، آن وقت من مخالفم ؟ آخه این چه جور

ناوبری کتاب