صفحه ۱۴۴۵

-نمی دانم روزنامه ها را می‎خوانید یا نه - نظریه های مخالف هم منعکس می‎شد، خیلی ها مخالف بودند از نماینده ها، من هم فرض کنید یکی از مخالفین، این معنایش مخالفت با نظام است ؟ این معنایش مخالفت با مسئولین رده بالای کشور است ؟ چطور می‎شود من مخالف با نظام و حکومت اسلامی و ولایت فقیه باشم، کدام یکی از علما 4 سال بحث ولایت فقیه کردند؟ من در ظرف 4 سال، مساله ولایت فقیه و حکومت اسلامی را از نظر علمی تثبیت کردم. همه آنهایی که اهل تشخیص هستند حتی مسئولین بالا، خودشان در سخنرانیهایشان گفتند که فلانی خدمت کرده به انقلاب و از نظر علمی پایه گذاری کرده حکومت اسلامی را، ولایت فقیه را، دو جلد کتاب ولایت فقیه چاپ شده، جلد سومش هم ان شاء الله چاپ می‎شود و مسائلی که مورد ابتلای ولایت فقیه و حکومت اسلامی است (آقایان توی درس ما بودند) چیزی که از نظر علمی من خودم تثبیت کردم اون وقت من مخالف ولایت فقیهم ؟! من مخالف نظام اسلامی هستم ؟! مخالف نظام اسلامی آنهائی هستند که حالا یا سادگی دارند یا هر چیز دیگری، تحت تاثیر یک جوهای غلط قرار می‎گیرند، یک چیزهائی غلط بهشان می‎گویند تاثیر می‎گیرند و آن وقت جوسازی می‎کنند. این جوسازیها منعکس می‎شود، اینها بد است، اینها غیر از اینکه بین من و امثال من و مسئولین محترم مملکت بدبینی درست کنند و فتنه درست کنند هیچ نتیجه ای ندارد، و من در این میان برادران مسئول اطلاعات، حالا اینها مسائل جزئی است، اصلا دلم نمی خواست اینها را بگویم، ولی انسان ناچار می‎شود، به برادران توصیه می‎کنم اگر چیزی می‎شنوید همان جور که می‎شنوید گزارش بدهید. یک روزی در همین دفتر ما حدودا شاید یک ماه قبل باشد یا چهل روز، مسئول تلفن منزل ما (مسئول تلفن دفتر که الان هم اینجا هستند) اونجا توی مجلس ملاقات بود، چیزی که من به ایشان گفتم، در حدود 10_15 نفر آنجا بودند، من گفتم که آقا من حدود ساعت 8 (بعداز ظهر) نشده بود تلفن کردم به تلفنخانه، کسی نبود؛ این درست نیست که ساعت 8 کسی توی تلفنخانه نباشد، تا ساعت 9_10 در تلفنخانه باشید، بسا یک کسی از خارج از اینجا تلفن می‎کند، یک مساله ای می‎خواهد بپرسد، یک کاری دارد. کار دفتر ما غیر از مساله و غیر از استخاره آیا چیز دیگری هست ؟ این را من گفتم. بعد مسئولین اطلاعات قم گزارش داده اند و این را چاپ کرده اند که فلانی به مسئول تلفن گفت شما تا ساعت

ناوبری کتاب