صفحه ۱۴۳۹

خیر و صلاح ملت ما و رشد و شکوفایی اقتصاد ما و جهان سوم را نمی خواهند، آنچه برای آنها مهم است وابستگی اقتصادی ما و به دنبال آن وابستگی فرهنگی و سیاسی و بی آبرو کردن انقلاب و نظام اسلامی در جهان سوم و نزد ملتهای محروم و مستضعفی است که چشم امید به انقلاب اسلامی ما دوخته اند. آنان هر چند در مساله استقراض و یا سرمایه گذاری خارجی ظاهرا قیافه دوستی و خیرخواهی به خود می‎گیرند ولی ما نباید با ساده لوحی و خوش باوری برخورد نمائیم. اگر جاذبه معنوی و حیثیت جهانی انقلاب ما را گرفتند در حقیقت تیر خلاصی را به انقلاب و ارزشهای آن زده اند. -برای بازسازی کشور حالا یک وقت ناچاریم تکنولوژی را بخریم به اندازه ضرورت، متخصص از آنها بیاوریم، استخدام کنیم، که نوکرمان باشند، حقوق برمان باشند، نه اینکه بیایند سرمایه گذاری کنند یا قرض کنیم که آقا بالاسر باشند-. برای بازسازی کشور خرید تکنولوژی و مغزهای متخصص لدی الاحتیاج به مراتب مفیدتر از استقراض و سرمایه گذاریهای خارجی است. -الان ببینید آرژانتین، برزیل، این کشورهایی که گرفتار قرض شده اند روز به روز نزولش را هم نمی توانند بدهند، هی روزبه روز کمرشان خم تر می‎شود-، شما در جهان سوم کدام کشور را سراغ دارید که گرفتار استقراض شده باشد و توانسته باشد استقلال سیاسی و فرهنگی خود را حفظ کند و یا از زیر بار قرض نجات یافته باشد؟ استقراض خارجی وابسته کردن نسل آتی کشور است و آنان هر چه لعن و نفرین داشته باشند نثار نمایندگانی می‎کنند که تصویب کنندگان این قبیل طرحها بوده اند. -آینده این جور است، شما الان دارید به زمان شاه لعن می‎کنید. نکنید یک کاری که آیندگان هم بیایند ما را لعن کنند-. اینجانب در آخرین دیدارم با رهبر فقید انقلاب حضرت امام قدس سره الشریف به پاره ای از عوارض اسارت بار استقراض خارجی اشاره کردم و گفتم معنی استقراض خارجی زیر پاگذاشتن همه ارزشها و شعارهای ده ساله است و ملت مسلمان و مقاوم ایران حاضر است گرسنگی بخورد و زیر بار ذلت نرود (تکبیر حضار). حضرت امام فرمودند: آقای موسوی -نخست وزیر وقت - هم با استقراض مخالف است، و دو روز بعد از بیت ایشان به من پیغام داده شد که حضرت امام فرموده اند حق با فلانی است و بگوئید آقایان زیر بار استقراض نروند. البته مسئولین محترم ناچار می‎شوند دربعضی از برنامه ها تجدید نظر کنند و از بعضی از کارهای تکراری و شعاری بکاهند و به ملت و سرمایه های

ناوبری کتاب