صفحه ۱۴۳۸

برای باقی آن، زمینه خالی است یعنی قرض کنیم. آیندگان دنده شان نرم شود برای اینکه بچه های ما هستند جور ما را بکشند! کدام کشوری را ما سراغ داریم که زیر بار قرض خارجی رفته باشد و توانسته باشد بعد این قرضها را بدهد، در آخرین ملاقاتی که با مرحوم حضرت امام طاب ثراه داشتم فرزند ایشان هم شاهد است، آنجا بودند، خدمت ایشان عرض کردم آقا این استقراض خارجی که الان در مجلس صحبت و زمزمه هست این به ضرر کشور است، این زیر پا گذاشتن همه شعارهای ده ساله است، این همه ما گفتیم استقلال، اگر ما از نظر اقتصاد وابسته به خارج شدیم استقلال فرهنگیمان هم از دست می‎رود، استقلال سیاسی هم از دست می‎رود، فقیر می‎شویم، وابسته می‎شویم، ایشان آن وقت تقریبا تصدیق کردند. بعد از دو روز پیغام دادند -تلفن کرده بودند به منزل ما- که حضرت امام فرمودند حق با فلانی است بگویید نکنند، این چیزی است که در آخرین ملاقاتم با ایشان اتفاق افتاد.

حدیث برایتان بخوانم، در وسائل الشیعه جلد 13 کتاب دین صفحه 77 از پیغمبر اکرم (ص) نقل شده است، قال رسول الله (ص): "ایاکم والدین فانه شین الدین " مبادا زیر بار قرض بروید، دینتان را باخته اید، دینتان را عیب دار کرده اید. برای اینکه قرض یعنی ذلت. و قال علی (ع): "ایاکم و الدین فانه هم باللیل و ذل بالنهار" زیر بار قرض نروید، بپرهیزید از قرض، شب غصه داری برای قرض و روز هم موجب ذلت است. این در صورتی است که از یک خودی قرض کنی، حالا اگر از خارج قرض کنید، خارجی ها که فکر من و شما نیستند، مسلمان از کافر قرض کند نزولش را بدهد! نزول بدهیم به کفار! لابد کفار قربه الی الله می‎آیند توی کشور ما سرمایه گذاری می‎کنند؟! لابد قربه الی الله می‎آیند به ما قرض می‎دهند؟! این طوره ؟ یا نه می‎آیند کشور را وابسته می‎کنند؛ من مطالبی که می‎خواستم بگویم یک مقداری گفتم و اینجا چند خطی نوشته ام برای اینکه بخوانم برای شما:

موضوع استقراض خارجی از طرفی با حیثیت جهانی و ارزشهای اصولی انقلاب که تاکنون در راه آنها صدها هزار شهید و معلول و مجروح و اسیر داده ایم مخالف است (تکبیر حضار) و از طرف دیگر از جمله مسائل مهمی بود که در آخرین زیارتم از حضرت امام طاب ثراه مطرح نمودم، شما می‎دانید که دولتهای استعمارگر غرب و شرق که معمولا کلید قرض دادنها و سرمایه گذاریهای خارجی به دست آنهاست، هیچ گاه

ناوبری کتاب