صفحه ۱۴۳۷

نوشته است به عنوان سرمایه گذاری آمریکاییها و برای شخصیتها فرستاده، بازداشتش کردند، در زندان هم شهیدش کردند. یعنی شهادت مرحوم آیت الله سعیدی روی سرمایه گذاری آمریکاییها بود، که خارجیها می‎خواستند سرمایه گذاری کنند توی ایران. این را هیچ کس شاید به این خصوصیت اطلاع ندارد و من برای شما الان عرض کردم. این حوادثی بوده است که شما جلوتر خبر نداشتید.

شما می‎دانید من رئیس خبرگان قانون اساسی بودم و مرحوم آیت الله بهشتی هم به عنوان معاون بود، قانون اساسی چاپ شده، بروید ببینید. اصل 81 قانون اساسی می‎گوید: دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است. یعنی ایران حق ندارد به خارجیان حتی امتیاز خدمات هم بدهد، امتیاز شرکت و تجارت و اینها حق ندارد بدهد، این هم اصل 81 قانون اساسی. حالا اخیرا کسانی که روزنامه خوانده اید واقفید، در روزنامه ها ی همین روزها در مورد برنامه پنج ساله بوده است، کسی با برنامه مخالف نیست، البته برنامه باید باشد برای بودجه کشور. به عنوان برنامه پنج ساله کشور آمده اند یک چیزهایی را قطار کرده اند و قسمتهایی از آن را توی مجلس تصویب کرده اند و از روزنامه ها هر کس خوانده می‎بیند توی خود مجلس جنجال بوده است، اختلاف درش بوده، شاید این قسمتهایش به یک آراء خیلی کمی، حالا من نمی دانم در چه شرایطی نماینده ها بعضی هاشان تصویب کردند. در تبصره 29 آن، همین چیزی که گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است، از جمله چیزهایی که دارد عقد قرارداد با پیمانکاران خارجی است. این خلاف نص صریح قانون اساسی است. بعد در آن درآمد فرضی خیالی برای کشور تنظیم شده است، حدود 120 میلیارد دلار ارز، یعنی ارز خارجی، یعنی در 5 سال هر سالی 24 میلیارد دلار درآمد ما باشد، در صورتی که همین الان همه درآمد ارزی ما از نفت و گاز و صادرات و همه را که روی هم بریزیم به 12 میلیارد دلار معلوم نیست برسد، یعنی به نصفش. آن وقت در آن چیزهایی به عنوان استقراض خارجی، قرضه خارجی -البته تعبیر به تعهد کرده آنجا، تعبیر به استقراض نکرده، تعبیر به تعهد خارجی، یعنی صحبت کنند با خارجی ها، پول ازشون قرض کنند، بیایند سرمایه گذاری کنند، خوب کی بدهد؟- پنج سال، پنج تا دوازده تا می‎شود 60 میلیارد دلار، 60 میلیارد دلار داریم، 120 میلیارد دلار برنامه ریزی کنیم و

ناوبری کتاب