صفحه ۱۴۳۵

مصلحت عمومی است، برای مصلحت جامعه است، یعنی همه افراد باید مصالح جامعه را درنظر بگیرند، منحصر به آخوند و زید و عمرو، سیاسی و غیر سیاسی نیست، مسائل اسلام فقط نماز و روزه نیست، مسائل سیاسی اسلام، مسائل اقتصادی اسلام، اینها همه مسائل اسلام است، و لذا در همه مسائل اسلام افراد حق اظهار نظر دارند، اگر منکری باشد باید جلویش را بگیرند.

حالا روی این اصل من طلبه از باب اینکه یکی از افراد مسلمان جامعه هستم وظیفه ام است اگر چنانچه مسائلی را دیدم تذکر بدهم. شما برادران و خواهران می‎دانید که با این همه سوابقی که من در انقلاب داشتم و تا حالا این را نگفتم، ولی حالا می‎گویم، من دوم شخص انقلاب بودم (تکبیر حضار) اول شخص انقلاب حضرت امام قدس سره بودند و دوم شخص انقلاب من بودم. با اینکه تعریف از خود درست نیست، آن وقتی که من در انقلاب فعالیت داشتم و همین طور فرزند شهید من (گریه حضار) بعضی از کسانی که الان پستهای حساسی دارند ما را مسخره می‎کردند می‎گفتند: شما دیوانه اید که اعلامیه چاپ می‎کنید علیه شاه، مگر می‎شود با شاه مبارزه کرد، در آن وقت ما پرچمدار انقلاب بودیم، زندانهایش را رفتیم کتکهایش را خوردیم، بر هیچ کس هم منت ندارم، برای خدا کردم، اجرم را هم از خدا می‎خواهم، چون نسبت به انقلاب از پایه گذاران انقلاب بودم اگر اشتباهی دیدم باید تذکر بدهم.

دیدید شما در روزنامه ها، در مجلس، در دانشگاهها،به وسیله جزوه ها اکاذیبی علیه من پخش کردند، توهین کردند، دروغ شاخدار نوشتند (گریه حضار) و من به خاطر حفظ وحدت و حفظ اصل انقلاب و اینکه دشمنان خارجی و منافقین نتوانند سوء استفاده کنند سکوت کردم و به سکوت خودم ادامه دادم، فقط به خاطر خدا (گریه حضار) اکاذیبی که به صورت جزوه پخش کردند، در روزنامه ها چاپ کردند، البته کسانی هم به آنها جواب داده اند، چند نفر من سراغ دارم بر آنها جواب مستدل به صورت کتاب نوشته اند و من تا حال از پخشش جلوگیری کرده ام به خاطر حفظ وحدت و حفظانقلاب، خیال نکنند جواب نداشته،جواب داده شده است. البته من خودم فرصت ندارم ولی کسانی نوشته اند.

اما امروز که من عنوان می‎کنم برای اینکه مساله ای اتفاق افتاده، پس من به عنوان دفاع از خودم تا حالا هیچ نگفتم، سکوت کردم، امکانات را هم از من گرفتند، من

ناوبری کتاب