صفحه ۱۴۳۴

از صحنه سیاست کنار زدند، حضرت زهرا(س) توی مسجد دفاع می‎کند از امیرالمومنین، بعدا وقتی که دید به صحبتها آن طور که باید ترتیب اثر داده بشود نشد، از باب اینکه "الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی السنتهم " مردم نوعا طالب دنیا هستند، مولا امیرالمومنین (ع) در نهج البلاغه می‎فرمایند: "و انما الناس مع الملوک و الدنیا،الامن عصم الله " مردم همه با پادشاهان و با قدرتمندان دنیا هستند مگر کسی که خدا حفظش کند. خوب حضرت زهرا از راه مبارزه مثبت وارد شد و خطبه را خواند و بعد مبارزه منفی. چه مبارزه منفی که اثرش تا روز قیامت باقی است. الان از یک میلیارد مسلمان دنیا بپرسید که خوب مگر حضرت زهرا دختر پیغمبر نبود؟ می‎گویند چرا، مگر آیه تطهیر در شانش نازل نشده ؟ چرا، مگر پیغمبر در مباهله فاطمه زهرا را نیاورد؟ چرا، مگر پیغمبر نفرمود "فاطمه بضعه منی "، فاطمه پاره تن من است ؟ چرا، خوب پس قبر حضرت زهرا کجاست ؟ اگر مردم از حضرت زهرا تشییع کرده بودند همه، خوب دیده بودند کجا دفن می‎شود.

حضرت زهرا وصیت می‎کند، وقتی مولا امیرالمومنین تشریف آوردند از مسجد، دیدند رقعه ای زیر سر حضرت زهراست، معلوم می‎شود نوشته بوده، حضرت یا خودش خط داشته یا گفته نوشته اند، مرا شب غسل بده، مرا شب کفن کن و شب دفن کن، تشییع جنازه نکن، نمی خواهم آنانی که به من ظلم کرده اند در تشییع من، در مراسم دفن من حاضر شوند. خوب این مبارزه منفی. الان به یک میلیارد مسلمان بگو خوب، شما قبول دارید که حضرت زهرا دختر پیغمبر بوده، این همه سفارش راجع به او شده، کو قبرش ؟ چرا شب دفن شده ؟ چرا گفت شب دفنم کنید؟ معلوم می‎شود ناراحت بوده از حکومت، معلوم می‎شود ناراضی بوده از آنهایی که به جای پیغمبر اکرم نشسته اند، اگر همه چیزها را جواب دهند این را جواب ندارند بدهند. هر کس از صحابه، از اصحاب، قبر معینی دارد، چطور قبر حضرت زهرا نامعلوم است ؟ چطور مجهول است ؟ این را می‎گویند مبارزه منفی،یعنی یک کاری کرد که تا روز قیامت بفهماند که از رفتار اینهایی که به دروغ خودشان را جانشین پیغمبر اکرم (ص) قلمداد کردند از دست اینها ناراضی است، همین نهی از منکر است. امر به معروف و نهی از منکر یک وقت به نحو مثبت است، یک وقت مبارزه منفی است. حضرت زهرا(س) در آن وقت می‎فرمایند: "والامر بالمعروف و النهی عن المنکر مصلحه للعامه " این برای

ناوبری کتاب