صفحه ۱۴۳۳

وسیله پاکی شما از شرک قرار داده است، "و الصلوه تنزیها لکم عن الکبر" خدا نماز را قرار داده برای اینکه شما را منزه کند از کبر و بزرگ فروشی. وقتی که انسان در مقابل خدا به خاک می‎افتد این معنایش این است که من کسی نیستم. حتی پیغمبر اکرم (ص) هم باید به خاک بیفتد، ائمه هم به خاک بیفتند، همه بندگان خدا در مقابل خدا باید خاضع باشند. آن وقت حضرت ادامه می‎دهند تا اینکه می‎فرمایند "والامر بالمعروف و النهی عن المنکر مصلحه للعامه "، خداوند امر به معروف و نهی از منکر را واجب کرده، برای چی ؟ برای مصلحت اجتماع، معنایش این است که دین اسلام فقط یک وظایف شخصی نیست، که انسان یک نمازی برای خدا بخواند دیگر کار به جامعه نداشته باشد. دین مقدس اسلام همین طور که وظایف فردی تشریع کرده وظایف اجتماعی هم تشریع کرده است. قرآن کریم هم می‎فرماید: "کنتم خیر امه اخرجت للناس " شما مسلمانها بهترین امت هستید که در روی زمین آمدید، چرا؟ برای اینکه شما این قدر رشد دارید این قدر درک دارید که علاوه بر وظایف شخصی، خدا یک وظیفه اجتماعی مهم هم به عهده شما گذاشته است. هر یک از ما، مرد باشد یا زن، معمم باشد یا کلاهی، کشاورز باشد یا کاسب، هر کس می‎خواهد باشد، حتی خانمها، بخصوص خانمها را هم خدا اسم برده، در سوره تو به دارد: "والمومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر" یعنی همه زنهای مومنه، همه مردهای مومن اینها ولی هستند نسبت به یکدیگر، یک نحوه ولایتی دارند، یک نحوه تسلطی دارند، منتها مقدار تسلطشان این است که امر به معروف و نهی از منکر کنند. پس این یک وظیفه ایست که فقط مال آخوند نیست، مال همه جامعه است. در جامعه هر فردی جلوی انحرافات را به اندازه قدرتش باید بگیرد، هر فردی مصالح جامعه را به اندازه قدرتش باید گوشزد کند، تا می‎تواند به نحو اثبات جلوی مفاسد را بگیرد، حتی اگر یک وقت نتوانست باید مبارزه منفی بکند. ببینید این حضرت زهرا(س) که ما این همه برایش مجالس بر پا می‎داریم، اصلا این بر پا داشتن مجالس برای این است که یاد بگیریم و برای ما درس باشد، حضرت زهرا تشریف می‎آورند در مسجد مدینه، خطبه غرایی می‎خوانند و مصالح اسلام را می‎گویند و از امیرالمومنین (ع) دفاع می‎کنند، به مردم نسبت به کاری که انجام داده اند و این امیرالمومنین که این همه پیغمبر در غدیر خم و در مقاطع مختلف به عنوان خلیفه خودش معین کرده بود، حالا امیرالمومنین را

ناوبری کتاب