صفحه ۱۴۲۲

نمی رسی "و لن تعدو اجلک " شما از اجل خودتان هم هیچ وقت نمی توانید تجاوز کنید آخرش انسان می‎میرد "و انک فی سبیل من کان قبلک " تو هم مثل دیگران در راه دیگران هستی، همه آمدند حالا یا ثروتمند یا فقیر، مردند و رفتند، یا مقام داشتند و یا نداشتند، تمام شد و رفتند "فخفض فی الطلب " سطحت را پایین بیاور در مقام طلب کردن یعنی طمع زیادی نداشته باش "و اجمل فی المکتسب " در کسب کردن میانه رو باش، حریص نباش. اجمال یعنی در کسب به خوبی برخورد داشتن، نه اینکه طمع و زیاده روی "فانه رب طلب قد جر الی حرب " خیلی افراد یک چیزهایی را طلب کردند بعد مالشان هم از بین رفت، ثروت تهیه کردند بعد دزد برد "فلیس کل طالب بمرزوق " این طور نیست که هر کس خیلی طلب کند و بدود روزی داده شود "و لا کل مجمل بمحروم " و این طور نیست آنهایی که عادلانه و به خوبی برخورد می‎کنند محروم باشند، خدا از یک راه دیگر برایش می‎رساند. محل شاهد این قسمت است "و اکرم نفسک عن کل دنیه و ان ساقتک الی الرغائب " تو نفس خودت را بزرگتر بدان از اخلاق زشت و خصلتهای زشت، تملق بگویی نسبت به این آقا یا نسبت به آن پولدار، تواضع های بیجا، شما اهل علمید، شما روحانی هستید، سینه شما مشحون به قرآن و روایات اهل بیت (ع) است. این شخصیت روحانی و دینی شخصیت انسانی خودت را به پول و مقام نفروش ولو اگر بفروشی پول یا مقام پیدا می‎کنی؛ اما خودت را از دست داده ای، شخصیت و ارزش خودت را از دست داده ای "فانک لن تعتاض بما تبذل من نفسک عوضا" اینکه تو شخصیت خودت را می‎فروشی عوضی گیرت نمی آید. فرض کن صد هزار تومان یا دویست هزار تومان به شما دادند، شما دویست هزار تومان ارزش دارید؟ فرض کن یک مقام مختصر هم به شما دادند، ارزش شما همین مقام است ؟ شما یک انسانی، انسان کامل می‎توانی باشی "لقد کرمنا بنی آدم " شما علما وارث انبیاء هستید، جانشین پیامبران هستید، باید شخصیت روحانی خودتان را حفظ کنید، شخصیت انسانی خودتان را حفظ کنید، تبلیغ بکنید، زحمت بکشید "ولا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا" خدا تو را آزاد خلق کرده، خود را بنده دیگران قرار مده "و ما خیر خیر لا ینال الابشر" چه خوبی است در این خوبی که از راه شر به دست بیاید. خیری که از راه شر به دست بیاید شر است "و یسر لا ینال الا بعسر" چه خوبی است در این آسانی که از راه سختی به دست بیاید. بعد می‎فرماید: "و ایاک ان توجف بک مطایا

ناوبری کتاب