صفحه ۱۴۱۹

بفهمد که دولت پوشالی و غاصب است و غاصب البته در مقابلش عکس العمل هست.

خداوند ان شاء الله به حق محمد و آل محمد بر قدرت اسلام و مسلمین بیفزاید.

خدایا ایمان و غیرت به کسانی که کشورهای اسلامی را قبضه کرده اند عنایت بفرما.

خدا تعجیل در فرج امام زمان بفرما.

ان شاء الله همه موفق و موید باشید.

در خاتمه برای شادی روح شهدای لبنان و فلسطین یک حمد و قل هوالله نثار کنید.

ناوبری کتاب