صفحه ۱۴۱۷

کنند و علیه کفر و استعمار مبارزه کنند، نه اینکه یک عده سرشان را پایین بیندازند و نفهمند که چی شد مثلا یک طوافی بکنند و برگردند. رمی جمرات در منی در حقیقت درس می‎دهد که بایستی شیطانها را در دنیا رمی کرد، طواغیت را باید رمی کرد و با آنها مبارزه کرد. "جعل الله الکعبه البیت الحرام قیاما للناس " کعبه محل قیام است نه اینکه نفهمند اصلا چی شد و حج بی محتوا انجام دهند.

این مسلمانهای عرب در کشورهای اسلامی چرا ساکتند؟ حالا سرانشان خود فروخته اند، این مسلمانهای عمان، مسلمانهای قطر به دولتشان نمی گویند به چه مناسبت شما شیمون پرز را دعوت می‎کنید؟ تظاهری بکنند، سر و صدایی بکنند مثل اینکه خداوند تبارک و تعالی اصلا غیرت را از ملت عرب گرفته !! اسرائیل این همه مسلمانها را قتل عام کرده الان در لبنان بیروت را بمباران می‎کند جنوب لبنان را چندین سال است اشغال کرده و قتل عام می‎کند، مردم مسلمان را آواره می‎کند، آمریکا هم پشتیبانی می‎کند، تمام صنایع نظامی حتی صنایع اتمی برای اسرائیل آزاد است دولت اسرائیل بمب اتمی هم بسازد اما عراق مثلا -من نمی خواهم از صدام حمایت بکنم صدام هم یک جنایتکار است - از باب اینکه یک موشکی ساخته بود چه سر و صدایی راه انداختند در دنیا، سازمان ملل هم معرکه گرفته است. مردم بیچاره عراق دارند از گرسنگی می‎میرند، بچه هاشان از نداشتن غذا و دارو تلف می‎شوند، خوب کلک صدام را بکنید ملت عراق چه گناهی کرده اند؟ از نظر غذا و دارو عراق را تحت محاصره اقتصادی قرار داده اند، هر روزی یک بهانه ای می‎گیرند که صدام نمی دانم موشک چی دارد، خوب اینکه اسرائیل به نحو اکملش را دارد، خودتان هم دارید حمایتش می‎کنید آن گناه نیست ؟ اما یک کشور اسلامی اگر مسلح باشد برای دفاع از خودش این گناه است ؟ به هر حال می‎بینید که اسرائیل هر روز دارد لبنان و بیروت و جنوب لبنان و صور و صیدا را بمباران می‎کند مسلمانها را شهید و یا آواره کرده و کشورهای عربی خیلی هنر کنند می‎گویند بله ما محکوم می‎کنیم چرا آنها را به کشور خود راه می‎دهید؟ چرا به آمریکا اعتراض نمی کنید؟ شما امکاناتتان را در اختیار آمریکا گذاشته اید؛ اگر کشورهای اسلامی یک ماه نفت و گازشان را از غرب و آمریکا قطع کنند صنایع آنها می‎خوابد آنها وابسته به ما هستند، سران این کشورها خود فروخته اند، چرا مردمشان غیرت ندارند؟ چرا مردمشان سر و صدا نمی کنند؟ چرا

ناوبری کتاب