صفحه ۱۴۱۶

پیوست شماره 213:

متن بیانات معظم له به مناسبت حملات اسرائیل غاصب به جنوب لبنان در درس خارج فقه مورخه ‏1375/1/26

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم

الان می‎دانید که از ناحیه اسرائیل غاصب در دنیای اسلام چه می‎گذرد؟ یک روزی که قدرت دنیا دست استعمار انگلستان بود آمدند یک شجره خبیثه ای بین کشورهای اسلامی کاشتند به نام اسرائیل. یک عده از صهیونیست ها ی جنایتکار را از اطراف دنیا جمع کردند این هم نه برای اینکه به فکر یهود باشند، فرض کنید در آلمان نازیها یهودیها را می‎کشتند اینها یهود آلمان نیستند وانگهی مسلمانها نباید غرامت آن را بدهند، این بهانه است. یک عده از صهیونیست ها ی جنایتکار عامل استعمار را از اطراف دنیا جمع کردند آوردند در کشور اسلامی فلسطین و مسلمانها را قتل عام کردند، اموال و زمینهایشان را مصادره کردند و هنوز هم مصادره می‎کنند. این درخت را انگلیسی ها کاشتند و بعد از آنکه سیاستشان در دنیا شکست خورد آمریکا وارثشان شده است. آمریکا دارد از این شجره خبیثه استفاده می‎کند و پشتیبان آن است، اسرائیل هم دستش باز است هر غلطی می‎خواهد می‎کند، و متاسفانه کشورهای اسلامی که بایستی در مقابل عکس العمل نشان بدهند همین روزها شما دیدید که شیمون پرز را دعوت کردند آمد کشور عمان همین جا بیخ گوش ما، بعد هم قطر دعوتش کردند. فضای ترکیه را در اختیار اسرائیل قرار دادند، قرارداد هوایی که کشور ترکیه با اسرائیل منعقد کرده فضای کشور ترکیه آزاد است برای اسرائیل هرجا می‎خواهد برود این جور به او آوانس می‎دهند. کشورهای عربی ساکت و عربستان هم که خودش را پایگاه اسلام می‎داند می‎گوید اگر یک کلمه علیه اسرائیل و یا آمریکا بگویید ما چه می‎کنیم، به جای اینکه حمایت کنند از کسانی که می‎خواهند علیه کفر و استعمار مبارزه کنند می‎گویند سرتان را پایین بیندازید و فقط اعمال ظاهری حج را به جا بیاورید. خداوند اصلا حج را قرار داده است برای اینکه مسلمانها همه در آنجا اجتماع کنند و تفاهم کنند. حج یک کنگره اسلامی است که مسلمانها با هم تفاهم

ناوبری کتاب