صفحه ۱۴۱۲

المسلمین " آن را ابراز می‎نموده ام و آخرین بار در تاریخ ‏68/1/4 این مطلب را به بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی (قدس سره) چنین نوشتم: "اینجانب تا حال معتقد بوده ام که تذکرات و انتقادات من نه فقط موجب تضعیف نظام نمی شود بلکه از این نظر که اکثریت مردم را امید وار ساخته و مسئولین را نیز درصدد رفع نواقص و توجه بیشتر به مسائل می‎سازد موجب تقویت انقلاب و نظام هم می‎باشد؛ مع ذلک اگر حضرتعالی تشخیص می‎دهید که این شیوه به مصلحت نیست و موجب تضعیف نظام و انقلاب می‎باشد اینجانب شرعا نظر حضرتعالی را بر نظر خود مقدم می‎دانم و هیچ گاه غیر از خیر اسلام و انقلاب را در نظر نداشته ام ".

در پایان به همه برادران و خواهران ایمانی توصیه می‎کنم در گفتن هر موضوع خدا را در نظر بگیرند و توجه کنند که گفتار انسان جزء اعمالش محسوب و در نامه اعمال ثبت و ضبط می‎گردد.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
‏1373/10/18 - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب