صفحه ۱۴۱۰

آن آقا می‎خواهد رئیس بشود.

بنابر این واجب است به هر نحوی که مقدور است این سران لااقل شیعه ها، آیت الله محسنی و حجه الاسلام آقای مزاری به هر قیمتی شده باید با هم تفاهم کنند، علماء دیگر اینها را با هم آشتی بدهند جنگ را تمامش کنند و از مسئولین محترم جمهوری اسلامی ایران هم تقاضا می‎شود که هیات بلند پایه ای را با اختیارات تام بفرستند تا این اختلافات را حل کنند. چون ما با آنها هماهنگ هستیم، هم مذهب هستیم، هم مرز هستیم واجب است که از طرف جمهوری اسلامی هیات بلندپایه ای بروند آتش بس بدهند و بر آن نظارت کنند. اینها را اصلاح دهند. بالاخره اینها دارند نابود می‎شوند و آمریکا خوشحال است برای اینکه دلش نمی خواهد یک جمهوری اسلامی دیگر کنار جمهوری اسلامی ایران پیدا شود. از جمهوری اسلامی ایران خاطره خوشی ندارد. اگر یک قدرت اسلامی در افغانستان پیدا بشود اینها ناراحت می‎شوند. روسیه هم خوشحال است برای اینکه دارد تطهیر می‎شود. صبح رادیو نقل می‎کرد که وزیر خارجه فرانسه گفته است ما از قضیه الجزائر ناراحت هستیم، برای اینکه قدرت اسلامی دارد در الجزائر پیدا می‎شود و او اظهار امید واری کرده که چنین روزی نیاید که اسلام در الجزائر قدرت پیدا کند و گفته است ما با دوازده کشوری که با هم هستیم در این جهت سیاستمان واحد است. آنها چه آمریکا و چه غرب و چه صهیونیستها از این جنگ داخلی خوشحالند.

علی ای حال باز من تکرار می‎کنم اگر صدای من به آنها برسد بدانند که: شرکت در این جنگها حرام و جنایت است و در این راه هم شهید نیستند و "خسر الدنیا والاخره " هستند. کسانی هم که کمک مالی می‎کنند آنها هم مسئولند و بابت وجوه شرعی هم کسی حق ندارد کمک کند، بری الذمه نمی شود.

خدایا به حق محمد و آل محمد شر دشمنان اسلام را از سر مسلمین برطرف فرما.

اسلام و مسلمین را پیروز فرما، ما را به وظائف اسلامیمان آشنا بفرما.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

ناوبری کتاب