صفحه ۱۴۰۹

اختیار روس ها بودیم، صد رحمت به آن وقتی که در اختیار نجیب الله، ببرک کارمل و حفیظ الله امین بودیم. این جنگ داخلی مردم را به اسلام و به روحانیت و به همه چیز بدبین می‎کند.

این جنگهای داخلی که الان هست، خیال نکنند که جنگ اسلامی است با اینکه اینها مسلمان هستند، دولت آقای ربانی خود را مسلمان می‎داند، آقای حکمتیار خودش را متخصص مسائل اسلام می‎داند، آیت الله محسنی خودش مرد عالم و مرد بزرگی است از علماء شیعه است، حجه الاسلام آقای مزاری که رئیس حزب وحدت اسلامی است، ایشان هم که از فضلاء و طلاب قم بود، درس خوانده است، متوجه باشند، آگاه باشند که در بین آنها چه می‎گذرد.

من به عنوان اینکه هم عالم به مسائل اسلامی وهم آگاه به مسائل سیاسی هستم، آدمی نبوده ام که در گوشه ای خزیده باشم و از مسائل سیاسی بی اطلاع باشم. جنگهای افغانستان و جاهای دیگر را همیشه تعقیب می‎کرده ام و می‎دانم چه خبر است، هم توی انقلاب بوده ام و هم از فوت و فن های سیاسی با اطلاعم، کسی نمی تواند بگوید تو از موضوع بی اطلاع هستی، من در اینجا اعلام می‎کنم که: این جنگهای داخلی افغانستان هیچ جنبه اسلامی ندارد و شرکت در این جنگ ها حرام است. هر یک از افراد چه شیعه و چه سنی در این جنگ ها شرکت کند خلاف شرع است. انسانهائی را که می‎کشند ضامن خون آنها هستند. کسانی هم که کمک مالی به این جنگ ها می‎کنند آنها هم بدانند کار خلاف می‎کنند. اگر به عنوان وجوه شرعیه هم کمک می‎کنند بدانند بری الذمه نمی شوند. اینها هم که در جنگ کشته می‎شوند شهید نیستند، فدای دیگران می‎شوند. به اسم اسلام جنگ می‎کنند اما جنگ اسلامی نیست، جنگ گروهی است، جنگ ریاست است. متاسفانه مردم ضعیف و مستضعف خودشان را فدای قدرت آن روسا می‎کنند، بدانند هم دنیا را از دست می‎دهند هم آخرتشان را، "خسر الدنیا والاخره " هستند. چه جنگهائی که بین آقای حکمتیار و آقای ربانی است و چه جنگهائی که الان بین حرکت اسلامی و بین حزب وحدت است اینها هیچ جنبه شرعی و اسلامی ندارد، خلاف شرع است، جنایت است، مردمی که آواره می‎کنید، زن و بچه مردم بلاتکلیف می‎شوند، آواره می‎شوند، مردم مسلمان کشته و مجروح می‎شوند، برای اینکه این آقا می‎خواهد رئیس بشود یا

ناوبری کتاب