صفحه ۱۴۰۸

می‎برند. سازمان ملل هم فقط شعار می‎دهد. ای کاش این نیروهائی که سازمان ملل فرستاده در بوسنی همه نیروهایش را می‎برد فقط همان تحریم تسلیحاتی را که علیه بوسنی اعمال کرده است لغو می‎کرد و مسلمانان را به حال خودشان می‎گذاشتند، چون مسلمانان که ضعیف و عاجز نیستند، مسلمانان اگر سلاح داشته باشند می‎توانند از خودشان دفاع کنند. اسلحه یوگسلاوی سابق در اختیار صربها است، روس ها هم کمکشان می‎کنند. از آن طرف مسلمانان تحریم تسلیحاتی شده اند، و الان هم باز زمزمه است که لغو تحریم از صربها بکنند بجای اینکه تحریم علیه مسلمانان را لغو کنند می‎خواهند از صربها لغو کنند. یعنی صربها دستشان باز باشد تا مسلمانان را قتل عام بکنند که اسلام در آنجا نباشد. هر روز مردم کشته می‎شوند، شهید می‎شوند، آواره می‎شوند. حقوق بشر و دموکراسی، اینها همه برای زور گفتن به جهان سوم است و الاحقوق بشر حرف است. آیا حقوق بشر در بوسنی زیر پا گذاشته نشده و نمی شود؟! این سازمانهای حقوقی کجا هستند؟ گاهی می‎گویند که آمریکا با صربها مخالف است. اگر آمریکا مخالف بود، این قدر دست صربها را باز نمی گذاشتند و تا حالا مشکل بوسنی حل شده بود. خیر، آمریکا موافق صربها است. چون آمریکا به فکر منافع خودش است، نه به فکر حقوق بشر، نه به فکر دموکراسی، اینها همه حرف است، در آنجا ( بوسنی) مسلمانان قتل عام می‎شوند و این کشورهای اسلامی هم حرف می‎زنند، اگر غیرت داشتند، اینهائی که نفت آمریکا و اروپا را تامین می‎کنند. همین عربستان به تنهائی می‎تواند قاطعانه بایستد و بگوید اگر نفت و گاز می‎خواهید بدهیم باید مسئله بوسنی حل بشود، قطعا حل می‎شد.

حالا بدتر از همه افغانستان همسایه خودمان است. مردم افغانستان با روسها انصافا خوب جنگیدند، قاطعانه جنگیدند و روسها را واقعا بیرون کردند و جای تقدیر هم هست. فداکاری کردند شهید و معلول دادند، اما حالا که روسها رفته اند، قدرت دست خودشان آمده جنگ داخلی به راه انداخته اند. کم کم جنگ سنی با سنی، شیعه با شیعه، باید چه کرد؟! ما همه ساکت ! مسلمانان همه ساکت !! خود آنها هم خواب و آمریکا و روسیه خوشحال از این جنگ داخلی. این جنگ داخلی دارد روسها را تطهیر می‎کند.

کار را به جائی نرسانید که مردم افغانستان بگویند صد رحمت به آن وقتی که ما در

ناوبری کتاب