صفحه ۱۴۰۷

پیوست شماره 209:

بیانات معظم له پیرامون جنگهای داخلی افغانستان،

در پایان درس خارج فقه مورخه ‏1373/6/29
بسمه تعالی

یکی از چیزهائی که واقعا انسان را رنج می‎دهد این است که الان جهان اسلام مواجه با مشکلات زیادی است و ما مسلمانان شرائط سختی را می‎گذرانیم، هم غرب مخالف با اسلام و قدرت اسلام است، هم آمریکا مخالف است و هم صهیونیستها. اینها با هم در این جهت که اسلام نباشد و قدرت اسلام را از بین ببرند هماهنگ شده اند، با اینکه مسلمانها از نظر عده و عده کمبود ندارند، حدود یک میلیارد مسلمان در عالم هست، این همه امکانات در اختیار مسلمانان هست، همین نفت و گازی که در کشورهای اسلامی است، اگر یک ماه ببندند اقتصاد آمریکا و اروپا را فلج می‎کنند مع ذلک مسلمانان خوابند و به جان یکدیگر افتاده اند، امکانات را در اختیار غربیها و آمریکا می‎گذارند و جنگ داخلی به راه انداخته و یکدیگر را می‎کشند. در صورتی که همه مسلمانان به اندازه قدرتشان در گرفتاریهائی که مسلمانان دارند مسئولیت دارند، و به واسطه تحریک صهیونیستها و غربیها کار بجائی رسیده که در فلسطینی که حدود چهل پنجاه سال فلسطینیها با اسرائیل جنگ می‎کردند متاسفانه حالا تبدیل شده است به جنگ فلسطینی با فلسطینی. فلسطینیها، فلسطینیها را بازداشت می‎کنند، زندان می‎کنند. این کاریست که غربیها و صهیونیستها کرده اند. اسمش هم این است که خود گردانی بدهند، کدام خود گردانی ؟!. همه اش دست اسرائیل است. خلاصه جنگ فلسطینیها با اسرائیل تبدیل شده است به جنگ فلسطینیها با فلسطینیها.

در اروپا یک کانون اسلامی به نام بوسنی بوده است که چهار صد پانصد سال است مسلمانان در آنجا هستند، و حالا دشمنان اسلام همه با هم همآهنگ شده اند تا اسلام را در آنجا از بین ببرند. همانطوری که در اسپانیا که یک کانون اسلامی بود، قدرت اسلامی بود، مسیحی ها مسلمانان را قتل عام کردند، آواره کردند و اسلام را در اسپانیا از بین بردند.الان هم در بوسنی بیش از دو سال است که مسلمانان را قتل عام می‎کنند، به نوامیس آنها تجاوز می‎کنند، بچه ها را می‎کشند و به انحاء مختلف از بین

ناوبری کتاب