صفحه ۱۴۰۴

که می‎فرماید: "ولقد کان صلی الله علیه و آله وسلم، یاکل علی الارض، و یجلس جلسه العبد، و یخصف بیده نعله و یرقع بیده ثو به، و یرکب الحمار العاری، و یردف خلفه، و یکون الستر علی باب بیته فتکون فیه التصاویر فیقول: یا فلانه -لاحدی ازواجه - غیبیه عنی؛ فانی اذا نظرت الیه ذکرت الدنیا و زخارفها فاعرض عن الدنیا بقلبه، و امات ذکرها من نفسه، و احب ان تغیب زینتها عن عینه؛ لکیلا یتخذ منها ریاشا، و لایعتقدها قرارا، ولایرجو فیها مقاما، فاخرجها من النفس، و اشخصها عن القلب و غیبها عن البصر، و کذلک من ابغض شیئا ابغض ان ینظر الیه، وان یذکر عنده ". ( نهج البلاغه، خطبه 160)

شخصیت شما به خانه کذائی و ماشین کذائی و به تشریفات نیست، شخصیت شما به علم و تقوایتان است.

ضمنا از همه آقایان عذر می‎خواهم اگر چنانچه در صحبتهای من و رفتار من خطائی بوده است، یا مثلا کوتاهی در انجام وظیفه نسبت به آقایان بوده است طلب عفو می‎کنم. هیچ کدام ما معصوم نیستیم و پیغمبر اکرم (ص) فرمود: "کل ابن آدم خطاء فخیر الخطائین التوابون ". قصدتان خدا باشد در کارها خدا را فراموش نکنید، خدا ان شاء الله به همه ما توفیق بدهد طالب علم و عمل و اهل تبلیغ و ارشاد باشیم و در خاتمه برای شادی روح مرحوم امام خمینی (ره) و علماء گذشته یک حمد و قل هوالله بخوانید. (قرائت فاتحه)

خداوند ان شاء الله درجات ایشان عالی است متعالی کند و به ما توفیق بدهد که پیرو بزرگان باشیم.

والسلام علیکم جمیعا و رحمه الله و برکاته

ناوبری کتاب