صفحه ۱۴۰۳

این است: "که اگر شما یک نفر را از هلاکت به هدایت بیاورید، شما یک نفر را اگر احیاء دینی بکنید، مثل این است که همه مردم را احیاء کرده اید، بر عکس اگر کسی سبب شود یک نفر را القاء شبهه در ذهنش بکند، مثل این است که همه مردم را کشته است ".

علی ای حال، هدایت کردن مردم خیلی اجر و فضیلت دارد. دهه محرم هم در پیش است ان شاء الله آقایان می‎روند برای تبلیغ و ارشاد، واقعا قصدتان هدایت و ارشاد مردم باشد. در محرم که مجالس را تشکیل می‎دهند برای این است که مردم با اسلام و معارف اهل بیت (ع) آشنا شوند، خدا رحمت کند والد من خودش با اینکه یک کشاورز بود، به همان مقدار که می‎دانست هر جا می‎رفت یا روی منبر یا توی مجالس، شروع می‎کرد مسائل اسلامی را می‎گفت، حدیث می‎خواند، آیه می‎خواند و به آقایان می‎گفت شما روی منبر می‎گویید که مردم بروید دستورات اسلام را یاد بگیرید، کجا بروند یاد بگیرند؟ برای مردم مسئله بگوئید، چه اشکال دارد مسائل را از روی رساله عملیه بخوانید؟ در مسائل کلی اسلام که اختلاف فتوا نیست، بعضی مردم وضو و تیمم و نماز بلد نیستند، چه اشکال دارد روی منبر وضو بگیری یا یک تیمم بکنی یا سوره حمد را بخوانی ؟ همچنین اصول عقائد را بگوئید، اخلاق اسلام را بگوئید، روش پیغمبر (ص)، روش ائمه (ع)، نحوه عمل به دستورات اسلام را بگوئید، یک روز حج بگوئید، یک روز زکات را بگوئید، یک روز خمس را بگوئید.

مواظب باشید در تبلیغاتتان هیچ وقت بر خلاف واقع حرف نزنید، بر خلاف عقیده تان حرف نزنید، شما فرض کنید به یک آقا معتقدید، این معنایش این نیست که بروید نسبت به آقایان دیگر تنقیص کنید، اغراق هم نکنید. هر کس همان اندازه کمالاتی که دارد بگوئیم.

به دنیا هم بی اعتناء باشید، برای مال دنیا فعالیت نکنید،روزی را خدا ان شاء الله می‎رساند. "یا ارض لاترزقی احدا من عبادی الابکد الیمین و عرق الجبین الاطالبی العلم فانی ضمنت ارزاقهم ".

من و شما باید پیرو پیغمبر اکرم (ص) باشیم،به قول عوام می‎گویند شما آقایان روی قالیچه پیغمبر نشسته اید، پیغمبر قالیچه نداشته است، این چند جمله را از امیرالمومنین (ع) راجع به پیغمبر بخوانم، ببینید ما باید پیرو چنین شخصی باشیم آنجا

ناوبری کتاب