صفحه ۱۳۹۹

هم می‎روند، امارات هم می‎روند و خلاصه تمام این قتل عامهائی که اسرائیل کرد و اشغال اراضی و اینها همه پاداشش این است که یک اسرائیل قدرتمندی که بمب اتمی هم داشته باشد در منطقه باشد اشکال ندارد اما کشورهای اسلامی چنانچه بخواهند خودشان را مجهز کنند برای دفاع در موارد ضرورت این قدر برایشان معرکه می‎گیرند، سازمان ملل و شورای امنیت چقدر برایشان معرکه می‎گیرند، و رسما رادیو می‎گفت مسلمانهای شهر گوراژده استمداد کردند از مسلمانهای دنیا و کمک خواستند، "من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم "، آن وقت بیش از یک میلیارد مسلمان ساکت بنشینند آمریکا و اسرائیل و انگلستان و صربها هر کار می‎خواهند بکنند و ما صدایمان در نیاید. حالا اقلا می‎توانیم که صدایمان در بیاید و دادی بزنیم. اینکه الان دارند مسلمانان را قتل عام می‎کنند و شهرهایشان را یکی پس از دیگری اشغال می‎کنند جای این است که همه مسلمانان دنیا اعتراض کنند، راهپیمائی کنند، راهپیمائی که موونه نمی خواهد اقلا مقدمات راهپیمائی، سرو صدائی، شعاری، تلگرافی، بالاخره این ساکت نشستن درست نیست. ما هر چه می‎خواهیم در این مسائل چیزی نگوئیم ولی انسان نمی تواند، وجدان انسان ناراحت است. بعضی افراد می‎گویند ما اصلا رادیو گوش نمی دهیم، روزنامه نمی خوانیم، من تعجب می‎کنم در دنیای امروز، دنیای امروز که همه به هم مربوط است و مثل یک خانواده است چطور انسان می‎تواند در مقابل ظلم و تعدی که به زنان مسلمان، بچه های مسلمان می‎شود بی تفاوت باشد، همین طور شلیک کردند و بیمارستان را موشک انداخته اند، قتل عام می‎کنند مردم را، زن و بچه هایشان به کوهستانها آواره و ما ساکت بنشینیم و بی تفاوت باشیم، بی تفاوت بودن گناه بزرگی است. بنابر این به هر جوری می‎توانند بایستی مسلمانان بفهمانند که ما این جنایات را می‎فهمیم. ما می‎فهمیم دست اسرائیل را باز گذاشته اند هر چه می‎خواهد می‎کند. به چه مناسبت کشور عمان اسرائیل را راه می‎دهد و در امور با اسرائیل مشورت می‎کنند؟ پیداست اینها همه دستور آمریکاست، اینها از خودشان خودیتی ندارند، این سران کشورها هر چه آمریکا بگوید، هر چه اربابشان دستور بدهد انجام می‎دهند. هم امکانات کشورهای اسلامی را می‎دهند به آمریکا و انگلستان و فرانسه و هم نوکر آنها هستند و مع ذلک اگر یک جا بخواهند مسلمانان یک حرفی بزنند سر و صدا راه می‎اندازند. در

ناوبری کتاب