صفحه ۱۳۹۶

خود امام (ع) این خیلی اهمیت دارد. بحار ج 99 ص 265 برای زیارت حضرت معصومه (س) یک باب ذکر کرده و روایات محکمی دارد. به هر حال به فرمایش سه امام (امام صادق و امام رضا و امام جواد(ع" هر کس حضرت معصومه (س) را زیارت کند "فله الجنه " این خیلی مهم است "عارفا بحقها".

حالا برای ما افتخار است که زیر پرچم حضرت معصومه (س) هستیم. آقایان سعی کنند به زیارت حضرت زیادتر و بیشتر بروند. اصولا زیارتها برای انسان حالی می‎آورد، این دنیای آلوده، این گرفتاریهائی که ما داریم، خلاصه خواهی نخواهی همه گرفتار علائق دنیا، مقام دنیا، مال دنیا و این جور چیزها هستیم. غفلت برای انسان زیاد پیدا می‎شود و رفتن به اعتاب مقدسه و آنها را شفیع قرار دادن توجه انسان را جلب می‎کند بلکه انسان علائقش کمتر بشود و در ضمن در دعاهایتان هم همیشه دعای شخصی نداشته باشید، امروز دعاهای عمومی برای جهان اسلام خیلی مهم است و واقعا مسلمانها غریب اند. اینکه در روایات دارد اسلام "بدء غریبا و سیعود غریبا" الان است. بیش از یک میلیارد مسلمان در دنیا داریم، بی سرپرستند، ضعیفند. شما ببینید یک اسرائیل سه چهار میلیونی مثل غده سرطان آن را بین کشورهای اسلامی کاشته اند، هر روز تقویتش می‎کنند به او هواپیما و وسائل جنگی می‎دهند. در صنایع نظامی، حتی صنایع اتمی دستش باز و آزاد است که هر کار می‎خواهد بکند، اما کشورهای اسلامی حق ندارند صنایع پیشرفته داشته باشند، همه اش کنترل می‎شود.

خلاصه یک وقتی سیاست دنیا دو قطبی بود، قطب شرق و قطب غرب، و در اثر اینکه دو قطب تضاد داشتند از ترس یکدیگر بسا یک زورهائی به دنیا نمی گفتند و جهان سوم یک نفس راحتی بین دو قطب بسا می‎کشید اما حالا جهان در حقیقت یک قطبی است حتی شوروی هم در زیر سلطه و از اقمار آمریکا است، و سران کشورهای اسلامی هم خود باخته و خود فروخته هر کدام برای حفظ یک موقعیت مختصر خودشان امکانات کشورشان را، نفتشان را، گازشان را، اینها همه را می‎دهند، از دلارهایشان هم بانکهای آمریکا استفاده می‎کنند اینها هم خودشان اسیر و ذلیل آنها هستند، آن وقت می‎بینید مثلا در مرکز اروپا الان این مساله جنگ بوسنی هرزگوین چیز کوچکی نیست و شما در تاریخ می‎خوانید اسپانیا یک کشور اسلامی متمدنی بود که اروپا را تحت تاثیر قرار داده بود، علوم اسلامی از راه اسپانیا به اروپا

ناوبری کتاب