صفحه ۱۳۹۳

اسلامی بفروشد و پولهای نفت آنها را بگیرد و انتفاضه هم خاموش شود تا خیال خودش راحت باشد. آنچه مورد اشکال است این نیست که چرا شما یک مقدار کم زمین از اسرائیل پس گرفته اید و اگر بتوانیم پس بگیریم باید واقعا همه اش را پس گرفت اما چیزی که به زور گرفته شده باید به زور پس گرفت و آنها پس نمی دهند، و فلسطین مال اسرائیل نیست مال مردم فلسطینی است، و قدس مال مردم فلسطین فقط هم نیست مال همه مسلمین است و کسی حق ندارد بیاید روی مسجد الاقصی معامله بکند.

نوار غزه و اریحا را گرفتن یک مساله است، اما مساله قدس چه می‎شود که مال همه مسلمانان است ؟ سایر اراضی اشغالی چه می‎شود؟! حقوق فلسطینی ها که تضییع شده چه می‎شود؟ آنچه مشکل ماست این است.

متاسفانه کشورهای اسلامی با همه امکانات و قدرتی که دارند مع ذلک از قدرتشان استفاده نکردند و مطیع صددرصد استعمار شدند. استعمار دارد پایه های اسرائیل را محکم می‎کند و اینها هم دارند تایید می‎کنند،البته گفتند بله حالا یک خرده از اراضی اشغالی را می‎گیریم. علی ای حال آنچه مورد اعتراض ماست این معناست، به رسمیت شناختن اسرائیل، و اینکه یک کشوری باشد ذی حق، دزدی که آمده در خانه بگوئیم بله صاحب حقی و یک گوشه اش را به ما بده، و این یک گوشه اش را هم صد درصد به شما نمی دهند، و بالاخره بر همه ماست که به این معنا اعتراض بکنیم (به رسمیت شناختن اسرائیل) و اسرائیل هم خیال کرده است بدین وسیله راحت از دست انتفاضه نجات پیدا می‎کند. در قرآن کریم خداوند فرموده است اینها تا روز قیامت گرفتارند "و اذ تاذن ربک لیبعثن علیهم الی یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب ان ربک لسریع العقاب ". این ظلمها که اسرائیلی ها و صهیونیست ها کرده اند اگر خیال کردند که از دست فلسطینی ها و مسلمانها نجات پیدا می‎کنند، نه، نجات پیدا نمی کنند و در روایات وعده داده شده است که اهل قم هم ان شاء الله سبب می‎شوند که فلسطین به دست مسلمانان فتح بشود. اهل قم ان شاء الله و حوزه علمیه قم مطابق روایتی که در بحار است در این جهت نقشی دارد.

بالاخره ان شاءالله انتفاضه برقرار است و فلسطینی ها اگر بخواهند ساکت باشند باخته اند. اینها همه عرفات را آورده اند میان، که عرفات انتفاضه و حماس را ساکت و

ناوبری کتاب