صفحه ۱۳۸۷

گرفته شود.

من یک حدیث برایتان بخوانم (کافی ج 2 ص 358) از امام صادق علیه السلام: "من روی علی مومن روایه یرید بها شینه و هدم مروته لیسقط من اعین الناس اخرجه الله من ولایته الی ولایه الشیطان فلایقبله الشیطان " کسی که علیه یک مومنی یک چیزی را نقل کند و بخواهد او را تعییبش کند، شخصیتش را خرد کند، برای اینکه از چشم مردم بیفتد، چنین کسی از ولایت خدا منقطع می‎شود، شیطان هم تحویلش نمی گیرد، می‎فرماید: فلا یقبله الشیطان، یعنی این قدر گناهش بزرگ است. این کاغذ پرانی چیست علیه علما و بزرگان می‎کنند و همه ساکت نشسته اند؟! والله گناه بزرگیست و تو به اش قبول نیست کسی که این کار را بکند، مگر اینکه اعلام بکند که من کردم و اشتباه کردم و گناه کردم، و الااگر فقط بگوید پیش خدا تو به کردم تو به اش قبول نیست، همیشه در شهرها مراجع داشتیم علما داشتیم بزرگان داشتیم، اینها حامی اسلام و تشیع بودند، در مقابل انحرافهای حکومتها ایستادگی می‎کردند، همه را ما خرد بکنیم، در حوزه و غیر حوزه علما را تضعیف کنیم ! من یک داستانی برایتان نقل بکنم، حجه الاسلام آقای شیخ مصطفی رهنما را می‎شناسید، ایشان یک کارهائی می‎کرد، مرحوم آیت الله العظمی بروجردی دل خوشی از او نداشت برای اینکه گاهی از اوقات یک چیزهائی همین طور می‎نوشت، ولی آدم خیلی متدینی است، ما با هم زندان بودیم؛ یک وقتی مرحوم حاج احمد گفته بود صبح رفتم دیدم که همین طور آیت الله بروجردی راه می‎رود و ناراحت است، لااله الاالله، لااله الاالله می‎گوید و اوقاتش تلخ شده است و می‎گفت من دیشب تا صبح نخوابیدم، پرسیدم چرا آقا نخوابیدید؟ گفتند برای اینکه آشیخ مصطفی رهنما را گرفته اند، گفتم خوب آقا او که با شما خیلی خوب نیست، شما هم که خیلی با روش او موافق نیستی، گفتند نه، من شخصا با او جور نیستم یک مساله است، اما گرفتن او اهانت به من است، اهانت به روحانیت است اینکه بی جهت مزاحم یک روحانی بشوند. اگر یک روحانی جنایت کرده، دزدی کرده، خیانت کرده -روحانی جنایت نمی کند، این جانی بوده آمده روحانی شده - باید بفرستندش دادگاه و همان جریمه ای که خدا برایش معین کرده اجرا بکنند، ما که نمی گوئیم آخوندها معصومند، اما اینکه هی روحانیت را تضعیف کنیم، کم کم مراجع و علما و فقها را که بین مردم موقعیت دارند و مردم از آنها

ناوبری کتاب