صفحه ۱۳۸۲

مسلمانیم و به گناه مسلمانی قتل عام می‎شویم، هفتاد درصد زمینهایشان را تصاحب کردند، شهرهایشان را خراب کردند، یک عده شان را آواره کردند و آن بیچاره ها می‎گویند حاضریم علف بیابان و برگ درختان را بخوریم، اما سلاح و مهمات نداریم سلاح و مهمات باید به آنها رسانده شود. همه کسانی که قدرت دارند هیچ نباید مراعات دیپلماسی های جهانی و پرستیژ و سیاستهای جهانی را بنمایند.

واجب است که مسلمانها اعتراض کنند، حرکت کنند، و از نظر مال و سلاح و نیرو به هر نحو ممکن به آنها کمک کنند و قطع رابطه کنند با آن کشورهائی که ساکت نشسته اند، یا از صربها حمایت می‎کنند. بالاخره مجامع جهانی سکوت کرده اند و مسلمانها غافل و یهود هم به آنها کمک می‎کند و این جور که پیش می‎رود می‎خواهند اسلام در دنیا نباشد، از اسلام می‎ترسند، از دین خدا می‎ترسند، و ما بدبختها امید داریم آمریکا و اروپا بیایند به نفع کشورهای ما اقدام کنند، یا سرمایه گذاری کنند!! خیال می‎کنیم آنها برای ما چیزی می‎آورند.

من یادم هست در زمان شاه 35 نفر از سرمایه داران آمریکا می‎خواستند در ایران سرمایه گذاری کنند و من با مرحوم آیت الله ربانی شیرازی رحمه الله علیه یک چیزی نوشتیم، بعد مرحوم آیت الله سعیدی رحمه الله علیه آمد و گفت حیف که این امضا ندارد. اگر هفت هشت تا امضا داشت بهتر بود، گفتم شما برو افرادی پیدا کن امضا کنند من هم حاضرم امضا کنم، رفت چیزی نوشت و با امضا خودش فرستاد برای همه، و جانش را در همین راه گذاشت.

خداوند به حق محمد و آل محمد همه شهدای ما را با شهدای صدر اسلام و با شهدای کربلا محشور کند.

خدایا شر کفار و اجانب و دشمنان را به خودشان برگردان.

به مسلمانها قوت و قدرت عنایت بفرما، به مسلمانهائی هم که تمکن دارند از نظر قدرت و مقام و مال غیرت بده تا حرکت کنند و به کشورهای دیگر اعتراض کنند که سکوت و بی تفاوت بودن گناه بزرگی است. ما که دستمان خالی است و با ابراز تاثر لااقل صدایمان را برسانیم به دنیا که نگویند اینها این قدر بی غیرتند و ساکت نشسته اند.

خدایا به حق محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین صاحب ما را به زودی برسان.

ناوبری کتاب