صفحه ۱۳۸۰

پیوست شماره 201:

بیانات معظم له به مناسبت فقه کشتار مسلمانان در بوسنی و هرزگوین در آغاز درس خارج مورخه ‏1371/8/9

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

انسان هر چه می‎خواهد مشغول مطالعه و درس باشد با این اوضاعی که مسلمانان دنیا دارند نمی شود، مگر انسان هیچ غیرت نداشته باشد و الا فکر انسان راحت نیست تا مشغول کار و بحث باشد.

یک وقتی همین اسپانیا ی فعلی عمده اش در تصرف مسلمانان بود و مسیحی ها آنها را قتل عام کردند و عده زیادی را کشتند، مساجد را اشغال و خراب کردند، مسلمانان را آواره کردند و فاتحه مسلمانان در اسپانیا خوانده شد. حالا هم در همین قسمت یوگسلاوی سابق تقریبا هفت هشت میلیون مسلمان هستند و اینها را در بوسنی و هرزگوین قتل عام می‎کنند، هر روز انسان می‎شنود یکی از شهرهای مسلمان را اشغال کردند، خانه ها را روی سرشان خراب می‎کنند، به نوامیس آنها تجاوز می‎کنند، به وضع فجیع آنها را می‎کشند و هیچ ارزشی برای آنها قائل نیستند.

حکومت یوگسلاوی سر تا پا مسلح بود و حالا سلاحها در اختیار صربهاست و مسلمانها دست خالی اند، و اگر هم کسانی بخواهند کمکی به آنها بکنند آن را مصادره می‎کنند و نمی گذارند سلاح و مهمات و مواد غذائی به آنها برسد و با وضع فجیعی همه را دارند می‎کشند، و متاسفانه این سازمانهای جهانی، سازمان ملل و حقوق بشر و اینها همه خفقان گرفته اند.

مساله کویت که پیش می‎آید آمریکا و فرانسه و انگلستان همه می‎آیند به عنوان دفاع از کویت، که مثلا افراد خیال کنند دل آنها برای افراد سوخته است، در حالی که کویت پایگاه نفتی بود و می‎خواستند این مرکز را در خاورمیانه در اختیار داشته باشند. هیچ وقت آنها به فکر مردم محروم و ضعیف و مخصوصا مسلمانان نیستند و به قتل عام مسلمانها راضی هستند، و بدبخت آن کشورها و آنهائی که چشم دوخته اند به کشورهای غربی و آمریکا و بانک جهانی و حقوق بشر و سازمان ملل که اینها برای خرابی کشورها و برای تامین عدالت کاری بکنند و مثلا بیایند و سرمایه گذاری بکنند و کمک کنند، این دیگر خیلی بدبختی است. آنها اگر بیایند برای استفاده خودشان

ناوبری کتاب