صفحه ۱۳۷۲

پیوست شماره 198:

سخنان معظم له به مناسبت حوادث خونین الجزایر در پایان درس خارج فقه، مورخه ‏70/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم

گرچه صدای من و حتی دیگران نیز به جایی نمی رسد ولی متاسفانه دنیا امروز با یک تضاد عجیبی مواجه شده است، از یک طرف سازمانهای جهانی و سازمان ملل و کله گنده های طرفدار نظم نوین جهانی از دموکراسی، عدالت و حقوق مردم صحبت می‎کنند تا آنجا که آمریکا هوس می‎کند در انتخابات کشورهای جهان سوم دخالت کند به بهانه اینکه مبادا حقوق عده ای تضییع شود، البته قهرا در هر انتخاباتی حقوق یک عده پایمال می‎شود ولی مگر آمریکا قیم دنیا شده است که به بهانه برقراری دموکراسی و حقوق مردم محروم در همه جا دخالت می‎کند؟!

شما ملاحظه کنید این روزها در الجزائر که انتخابات عادی و آزادی انجام شد مسلمانها داشتند پیروز می‎شدند آمریکا چه برخوردی کرد. مسلمانها در مرحله اول انتخابات 148 کرسی به دست آوردند در حالی که حکومتی که سر کار بود 16 کرسی توانست به دست آورد این قدر تفاوت وجود داشت ولی آمریکا و همدستانش چه کردند؟!

اکنون علما، دانشمندان و طرفداران اسلام را دارند یکی پس از دیگری تعقیب و بازداشت می‎کنند و حرکت اسلامی را در آن کشور سرکوب می‎نمایند و یک آدم تبعیدی را آوردند و با زور و چماق بر مردم تحمیل نمودند و اکنون در فکر تشکیل دادگاههای نظامی برای محاکمه علما و ائمه جمعه و جماعت و وعاظ و هواداران اسلام می‎باشند و همه هم خفه شده اند و در برابر این همه مظالم و جنایات سکوت کرده اند.

علت این همه مظالم و جنایت این است که مسلمانها سالیان متمادی خواب بودند و اختیارشان را به دست دیگران داده بودند تا آنجا که اکثر سران کشورهای اسلامی خودفروخته و وابسته شدند و ذخائر این کشورها را در اختیار آمریکا و همفکران او قرار می‎دهند پولهایشان را در بانکهای آمریکا می‎گذارند و خودشان هم سرسپرده آنها هستند.

ناوبری کتاب