صفحه ۱۳۶۴

دروغ بکند. آن حقیقت این است که: خداوند پیامبرش را که حق بود بر ما فرستاد، و بر او قرآن کتاب خود را نازل کرد، و از جمله آیاتی که خداوند نازل کرد آیه رجم بود و ما آن را خواندیم و درک نمودیم و قدرت فهم آن را داشتیم؛ و به دنبال آن، پیامبر افرادی را سنگسار نمود و ما نیز بعد از پیامبر افرادی را سنگسار نمودیم، و من اکنون می‎ترسم که در اثر گذشت زمان آیه رجم فراموش گردد و زمانی کسی بگوید در قرآن آیه رجم وجود نداشته، و بتدریج مردم این فریضه الهی را ترک کنند و گمراه شوند، در صورتی که حکم رجم در قرآن آمده و در مورد هر زناکار محصن که دو شاهد عادل علیه او شهادت بدهند و یا اعتراف نماید باید حکم رجم جاری شود.

همچنین ما آیه ای در قرآن می‎خواندیم: "ان لاترغبوا عن آبائکم فانه کفر بکم ان ترغبوا عن آبائکم...".

شما ملاحظه کنید چگونه خلیفه دوم با قاطعیت و جزم می‎گوید دو آیه از کتاب خدا افتاده است !

توجیه صحیح برای روایات تحریف:

به نظر می‎رسد بهترین محمل و توجیه صحیح برای روایات تحریف که هم در کتب شیعه و هم در کتب اهل سنت وارد شده این است که چه بسا در مقام تفسیر و تشریح بعضی آیات پیامبر اکرم (ص) مطالبی که احیانا مضامین مناسب و مشابه آیات داشته اظهار می‎داشته اند و افراد حاضر و مستمع خیال می‎کرده اند که آنها کلام خدا و جزء قرآن بوده است.

بررسی تهمت نفاق به شیعیان:

6 - و در ختام این مقال متذکر می‎شوم: وقتی شیعیان مظلوم خود را گرفتار امثال نامبرده می‎بینند که با یک فتوا و حکم ظالمانه، آنان را کافر و مستحق قتل اعلام می‎دارد آیا راهی جز تقیه برای حفظ جان خود دارند؟!

و تقیه شیوه ایست که خداوند در قرآن صریحا آن را تجویز نموده است، در سوره آل عمران آیه 28 می‎فرماید: "الاان تتقوا منهم تقیه، یعنی مگر آنکه از دشمنان خود بترسید و مجبور شوید از روی تقیه چیزی بگوئید".

ناوبری کتاب