صفحه ۱۳۶۳

چگونه ممکن است در قرآن تحریفی رخ داده باشد در حالی که ما مشاهده می‎کنیم ائمه ماعلیهم السلام در جاهائی که مضامین روایات با یکدیگر اختلاف پیدا کند اصحاب خود را به قرآن ارجاع داده اند و قرآن را ملاک درستی و نادرستی روایت مورد اختلاف دانسته اند: در وسائل الشیعه ج 18 ص 79 روایت صحیحی از امام صادق نقل شده که آن حضرت فرمود: "هر چیزی -که صحت و بطلان آن معلوم نباشد- با قرآن و سنت باید مقایسه شود و هر روایتی که با قرآن موافق نبود باطل و مردود است ". (در حقیقت قرآن و سنت مقیاس سایر چیزها، و قرآن مقیاس سنجش روایات صحیح از باطل خواهد بود).

همچنین در ج 18 وسائل ص 78 در روایت معتبر سکونی از امام صادق چنین آمده: پیامبر اکرم (ص) فرمود: "بی گمان برای هر حقی نشانه ای از حقیقت و برای هر کار و یا حرف درستی نشانه ای از نور وجود دارد بنابر این معیار، هر آنچه با کتاب خدا موافق بود همان حق است و به آن عمل نمائید و آنچه با آن مخالف بود رهایش کنید".

و در این رابطه روایات زیادی وارد شده است که علاقه مندان به کتابهای مربوطه مراجعه فرمایند.

هرگز ما نمی گوییم هر روایتی در هر کتاب حدیثی ذکر شده باشد قطعا صحیح و درست است، بلکه باید روایات موجود در کتابهای حدیث نقد و بررسی شود و با معیارها و ملاکهائی که داریم صحیح از ناصحیح آنها شناخته گردد.

روایات کتب اهل سنت که متضمن تحریف قرآن است:

از باب نمونه در کتاب صحیح بخاری -که صحیح ترین کتب حدیث اهل سنت می‎باشد- در بحث محاربین، باب سنگسار نمودن زن زانیه آبستن ضمن روایت طولانی از ابن عباس چنین آمده: "سپس عمر بالای منبر نشست و هنگامی که موذنین ساکت شدند بپاخاست و پس از حمد و ثنای خداوند چنین گفت:

"اما بعد، همانا می‎خواهم حقیقتی را که مقدر شده است آن را بگویم، و به اطلاع همگان برسانم و نمی دانم شاید اجل من در دم برسد. پس هر کس حقیقت اعلام شده را فهمید و کاملا درک نمود موظف است تا آنجا که می‎تواند و قدرت دارد آن را به دیگران نیز ابلاغ کند، و هر کس آن را درست نفهمید حق ندارد مرا متهم به کذب و

ناوبری کتاب