صفحه ۱۳۶۲

خدای عز و جل نیست و ائمه ما همگی مخلوقین خدای متعال و تحت ربو بیت او قرار دارند، و اینکه مشاهده می‎کنید ما شیعیان به آثار و یادگارهای پیامبر و ائمه اطهار و بعضی از بزرگان صحابه رسول الله متبرک می‎شویم علاوه بر آنکه منظور ما از این تبرک، تقرب به سوی حق تعالی و اظهار محبت و مودت نسبت به آنان می‎باشد خود یک امر فطری و عاطفی است برای هر مسلمانی، و نظیر همین تبرک رایج بین ما در بین صحابه رسول الله و همسران آن حضرت "امهات المومنین " رائج و معمول بوده است، از باب نمونه: کتاب الطبقات الکبری ج 1 ق 2 ص 13 نقل می‎کند که: " عبدالله بن عمر دست خود را بر منبر شریف رسول الله می‎گذاشت و سپس بر صورت خود می‎مالید".

بررسی تهمت تحریف قرآن به شیعیان:

5 - این نسبت کذب محض و افتراء است به ساحت پاک شیعیان. چگونه می‎توان آن را باور کرد در صورتی که قرآن صریحا در سوره حجر آیه 9 می‎فرماید: "انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون " یعنی: ما قرآن رانازل کردیم و خودمان آن را (از هر پیش آمدی) حفظ می‎کنیم.

و از طرفی مخالف اعتقاد علماء شیعه است. در این رابطه تفسیر مجمع البیان که از تفاسیر معتبر نزد شیعه می‎باشد (ج 1، ص 51) را ملاحظه کنید، در مورد احتمال زیاد شدن چیزی در قرآن چنین می‎نویسد: "اجماع علماء اسلام بر بطلان چنین احتمالی محقق است " و در مورد احتمال نقصان و کم شدن چیزی از آن گرچه چند نفری از ما شیعیان و گروهی به نام حشویه از اهل سنت می‎گویند: "در قرآن تغییراتی به شکل کم شدن چیزی از آن رخ داده " ولی آنچه در مذهب ما امامیه پیش علماء مذهب صحیح و مورد اعتماد شناخته شده است همانا بر خلاف آن و خلاف این احتمال است، و مرحوم سید مرتضی (قدس سره) در کتاب جواب مسائل طرابلسیات صریحا این واقعیت را متذکر شده و در جاهای مختلفی از کتاب خود در رابطه با بطلان قول به تحریف قرآن می‎گوید: "همان گونه که ما از شهرها و حوادث بزرگ تاریخ و کتب مشهور و معروف اطلاع و شناخت یقینی داریم از مجموعه قرآن و صحت و اعتبار آن نیز شناخت و علم داریم...".

ناوبری کتاب