صفحه ۱۳۶۱

شهادت بر حقانیت او کافی نیست آنچه ملاک است ایستادگی و مقاومت اوست بر مواضع اولیه خود که در زمان پیامبر با آن حضرت بیعت نموده، شما ملاحظه کنید خداوند متعال در سوره فتح با کسانی که بیعت خود را نادیده گرفتند و از مواضع اصولی و اولیه خود عدول نمودند چگونه با شدت و عتاب برخورد می‎کند:

"ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله یدالله فوق ایدیهم،فمن نکث فانما ینکث علی نفسه و من اوفی بما عاهد علیه الله فسیوتیه اجرا عظیما"، یعنی: "آنهایی که با تو -ای پیامبر- بیعت می‎کنند در حقیقت با خدا بیعت می‎کنند زیرا این دست خداست که فوق همه دستها و بالاتر از همه است، و آنهایی که بیعت خود را شکستند و به آن پشت کردند همانا به خودشان ضرر می‎زنند، و آن دسته ای که به بیعت و پیمان خود وفا نمودند خداوند به آنان اجری عظیم خواهد داد".

از این آیه شریفه به خوبی استفاده می‎شود که بیعت چه بسا ممکن است شکسته شود پس قهرا قداست و شرافت آن از بین خواهد رفت. با توجه به این وضع ما چگونه می‎توانیم جریان طلحه و زبیر را با اینکه حرمت خون مسلمانان را از بین بردند و با خلیفه رسول الله حضرت امیرالمومنین وارد جنگ شدند تقدیس و توجیه نمائیم ؟

و با اینکه ما شیعیان اصولا حرمت و احترام امهات مومنین و همسران پیامبر را چون حریم آن حضرتند مراعات می‎نمائیم ولی چطور می‎توان جریان شورش عائشه ام المومنین و جنگ او را با خلیفه رسول الله با آن که خداوند صریحا به همسران پیامبر دستور داده که در خانه های خود بنشینید "و قرن فی بیوتکن " توجیه و تایید نمائیم ؟

بررسی تهمت غلو به شیعیان:

4 - چگونه شیعه امامیه به غلو متهم می‎شود با اینکه از طرفی در فقه شیعه غلات محکوم به کفرند؟

از باب نمونه: شرایع محقق حلی، کتاب طهارت -رکن چهارم که در بحث نجاسات است را ملاحظه کنید- می‎فرماید:

"دهم از نجاسات کافر است و ملاک آن خروج شخص از اسلام است و یا انکار ضروری دین، هر چند خود را منسوب به اسلام بداند، نظیر دو فرقه خوارج و غلات ".

و از طرف دیگر ما شیعیان معتقدیم که در عالم وجود و هستی موثر و خالقی جز

ناوبری کتاب