صفحه ۱۳۶۰

اما سنت پیامبر:

در کتاب صحیح بخاری -ج 3، ص 127 در تفسیر سوره مائده - به سند خود از ابن عباس نقل می‎کند که پیامبر (ص) ضمن خطبه ای چنین فرمود:... آگاه باشید که همانا روز قیامت عده ای از مردان امت مرا در سلک اصحاب الشمال برای حساب کشی می‎آورند و من می‎گویم خدایا مگر این اصحاب بیچاره من چه کرده اند که با این وضع آورده شده اند؟ آنگاه از جانب حق تعالی جواب داده می‎شود: "تو نمی دانی اینها بعد از تو چه کارهائی انجام دادند" و من همان گفته عبد صالح -حضرت عیسی (ع)- را می‎گویم که گفت: و کنت شهیدا علیهم ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم، یعنی پروردگارا تا من زنده و در بین مردم بودم شاهد و ناظر اعمال آنان بودم ولی پس از اینکه مرا از دنیا بردی دیگر خودت ناظر و رقیب کارهای آنان بودی. آنگاه از سوی حق تعالی ندا می‎رسد که "این عده پس از مرگ تو از راه و رسم اسلام مرتد شدند و به پیشینیان خود برگشتند".

همین روایت را ترمذی نیز در کتاب خود ج 5 ص 4 در تفسیر سوره انبیاء نقل کرده است. و در کتاب موطا مالک در بحث از جهاد و شهداء فی سبیل الله ج 1 ص 307 به نقل از ابی النضر چنین آمده: پیامبر اکرم (ص) در حق شهداء جنگ احد فرمود: "این شهدا را من در حق آنها شهادت می‎دهم که قطعا اهل فلاح و نجات هستند. آنگاه ابوبکر صدیق گفت: یا رسول الله مگر ما برادران آنها نیستیم ؟ ما نیز نظیر آنان اسلام آوردیم و مثل آنان جهاد کردیم؛ سپس پیامبر (ص) فرمود: بله ولی نمی دانم چه کارهائی بعد از من انجام می‎دهید. در این هنگام ابوبکر بطور مستمر و پی در پی گریه کرد و اظهار داشت یا رسول الله آیا بعد از تو ما زنده ایم ؟!".

اکنون به طرفداران ابوبکر می‎گویم هنگامی که پیامبر اکرم (ص) حاضر نشدند بر حقانیت و رستگاری ابوبکر شهادت دهند شما و ما چگونه می‎توانیم چنین شهادتی بدهیم ؟!

ملاک حقانیت، تداوم مقاومت نسبت به مواضع اصولی مورد بیعت می‎باشد:

صرف اینکه کسی روزگاری از اصحاب پیامبر بود و با آن حضرت بیعت نموده در

ناوبری کتاب